Chuyện & Thơ -> Tập Thơ

Tập thơ : Ngọt Ngào Tình Chúa

Trần Nguyên Lam Bửu

  • 5. Tận hiến cho Chúa

"Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em" (Rôma 12:1).Thụ hưởng tình thương Đức Chúa Cha

Thì nên tận hiến cả đời ta

Dâng thân thể sống làm sinh tế

Giữ cuộc đời linh thắng quỉ ma

Tận hiến thiêng liêng cao tận núi

Hết lòng thờ phượng đẹp hơn hoa

Ai ơi tận hiến mình cho Chúa

Để phước Trời ban đến mọi nhà.Các bài khác :

01. Vườn Thơ Thập Tự
02. Tâm sự Giáng Sinh
03. Tìm về đêm giáng sinh
04. Mùa Giáng Sinh thống hối
05. Tận hiến cho Chúa
06. Chúa tuyệt vời
07. Triều thiên vinh hiển
08. Mừng 50 năm thành hôn
09. Nhớ thương
10. Thuyền Xuân vượt bến mê


Toàn Tập: Ngất Ngây Tình Chúa (Download PDF)