Chuyện & Thơ -> Tập Thơ

Tập thơ : Ngọt Ngào Tình Chúa

Trần Nguyên Lam Bửu

  • 7. Triều thiên vinh hiển

"Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng,chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển" (I Phierơ 5:2-4).Anh muốn có một triều thiên vinh hiển

Hãy chăn bầy Chúa giao phó cho anh

Phải hy sinh và cũng phải trung thành

Phải tự nguyện vui lòng không ép uổngAnh muốn có một triều thiên cao thượng

Đừng nên cho lợi dơ bẩn chen vào

Phải hết lòng làm việc Chúa ban trao

Như cho Chúa chớ không cho ai khácAnh muốn có một triều thiên phước lạc

Đừng tưởng làm hết trách nhiệm thì thôi

Ngày đêm lo quản trị thế xong rồi

Nhưng nên nhớ phải luôn làm gương tốtAnh muốn có một triều thiên cao tột

Một triều thiên vinh hiển rực hào quang

Một triều thiên quý nhất cõi thiên đàng

Hãy trung tín chăn bầy chiên của Chúa.Các bài khác :

01. Vườn Thơ Thập Tự
02. Tâm sự Giáng Sinh
03. Tìm về đêm giáng sinh
04. Mùa Giáng Sinh thống hối
05. Tận hiến cho Chúa
06. Chúa tuyệt vời
07. Triều thiên vinh hiển
08. Mừng 50 năm thành hôn
09. Nhớ thương
10. Thuyền Xuân vượt bến mê


Toàn Tập: Ngất Ngây Tình Chúa (Download PDF)