CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG WEB CỦA
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS &
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI PHÁP

Kính thưa quý vị, cậy ơn Đức Chúa Trời, chúng tôi thiết kế trang web này nhằm tạo thuận lợi cho những con cái Chúa thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp được cập nhật với những hoạt động và thông tin hằng tuần của Hội Thánh.

Ngoài ra trang web này còn giúp cho các tín hữu Cơ Đốc người Việt xa gần không có điều kiện đến nhóm với chúng tôi thường xuyên, có thể theo dõi tin tức tạ ơn, cầu nguyện và được gây dựng, nâng đỡ, huấn luyện và kêu gọi bởi những sứ điệp Thánh Kinh qua các tôi tớ của Đức Chúa Trời.

Hơn thế nữa trang web này còn giúp cho cộng đồng người Việt tại Paris, trên đất Pháp và trên khắp thế giới có điều kiện để khám phá tình yêu thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.


-Trang Youtube của Hội Thánh Paris / Page Youtube de l'Eglise: https://www.youtube.com/@tinlanhparis
-Trang Facebook của Hội Thánh Paris / Page Facebook de l'Eglise: https://www.facebook.com/HoiThanhTinLanhParis/
-Trang Facebook của Ban Thanh Niên của Hội Thánh Paris / Page Facebook du Groupe de Jeunes- GDJ Paris 13: https://www.facebook.com/groups/373694492643922/
-Trang Facebook của Ban Thiếu Niên & Thiếu Nhi của Hội Thánh Paris / Page Facebook du Groupe des Ados - Les Pierres Précieuses: https://www.facebook.com/Les-Pierres-Précieuses-1864934477054839/

-HTTLVN Paris - Culte en Français & Etude Biblique - Tous les Dimanche à 14h30
-HTTLVN Paris - Trường Chúa Nhựt Mỗi Chúa Nhựt  lúc 14g30
-HTTLVN Paris - Thờ Phượng Mỗi Chúa Nhựt  lúc 15g30

CẬP NHẬT - MISE À JOUR:


-30/01/2023: HTTLVN Paris - Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 05/02/2023 lúc 15g30

-29/01/2023: Bài giảng Hội Đồng Thường Niên Chúa Nhựt 29/01/2023 - "Lời kêu gọi hầu việc Chúa" - Mục sư Đỗ Hữu Ban
-22/01/2023: Bài giảng Tết Việt Nam Chúa Nhựt 22/01/2023 - "Chúc Tết bằng lời cầu nguyện" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-15/01/2023: Bài giảng Chúa Nhựt 15/01/2023 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 96) - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-09/01/2023: HTTLVN Paris - Chương Trình Chúa Nhựt 15/01/2023 lúc 15g30

-08/01/2023: Bài giảng Chúa Nhựt 08/01/2023 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 95) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-01/01/2023: Bài giảng Chúa Nhựt 01/01/2023 - "Năm Mới - Người Mới" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-25/12/2022: Bài giảng Lễ Giáng Sinh Chúa Nhựt 25/12/2022 - "Ngôi Lời đã trở nên xác thịt" (3) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-18/12/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 18/12/2022 - "Ngôi Lời đã trở nên xác thịt" (2) - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-12/12/2022: HTTLVN Paris - Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 18/12/2022 lúc 15g30

-11/12/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 11/12/2022 - "Ngôi Lời đã trở nên xác thịt" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-04/12/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 04/12/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 94) - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-28/11/2022: Hội Thánh Paris - Tin Tức & Thông Cáo - Lễ Kỷ Giáng Sinh (Noël) Chúa Nhựt 25/12/22 lúc 14g30

-27/11/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 27/11/2022 - "Bí quyết đắc thắng cuộc đua thuộc linh" - Chấp sự Ayun Priscille
-20/11/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 20/11/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 93) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-13/11/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 13/11/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 92) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-06/11/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 06/11/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 91) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-30/10/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 30/10/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 90) - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-23/10/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 23/10/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 89) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-16/10/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 16/10/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 88) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-09/10/2022: Bài giảng Lễ Cảm Tạ 36 năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris - Chúa Nhựt 09/10/2022 - "Allons jusqu'au bout de la course" (Nhắm mục đích mà chạy) - Mục sư Lo Olivier

-04/10/2022: HTTLVN Paris - Chương Trình Lễ Cảm Tạ 36 năm Thành Lập Hội Thánh Paris - Chúa Nhựt 09/10/2022 lúc 14g30

-02/10/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 02/10/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 87) - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-25/09/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 25/09/2022 - "Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ" - Mục sư Nguyễn Thái Hồng
-18/09/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 18/09/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 86) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-11/09/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 11/09/2022 - "Can đảm hành động" - Mục sư Nguyễn Cao Quốc
-04/09/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 04/09/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 85) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-28/08/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 28/08/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 84) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-21/08/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 21/08/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 83) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-14/08/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 14/08/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 82) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/08/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 07/08/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 81) - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-31/07/2022: Bài giảng Lễ Kỷ Niệm 60 naă dâng mình hầu việc Chúa của ÔBMS Nguyễn Văn Bình - Chúa Nhựt 31/07/2022 - "Ơn Chúa trên sứ đồ Phao-lô" - Mục sư Đặng Ngọc Minh

-26/07/2022: HTTLVN Paris - Chương Trình Thờ Phượng - Lễ Kỷ Niệm 60 năm dâng mình hầu việc Chúa của ÔBMS Nguyễn văn Bình -Chúa Nhựt 31/07/2022 lúc 14g30

-24/07/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 24/07/2022 - "Đừng lo lắng" - TĐ Đỗ Võ Hoàng Anh
-17/07/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 17/07/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 80) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-10/07/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 10/07/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 79) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-03/07/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 03/07/2022 - "Đấng chăn chiên" - Mục sư Ức Chiến Thắng
-26/06/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 26/06/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 78) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-19/06/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 19/06/2022 - "Ấn tượng cha để lại cho con" - Mục sư Hoàng Ái
-12/06/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 12/06/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 77) - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-05/06/2022: Bài giảng & Vidéo HĐ HTTLVN Pháp 2022 - Thứ Bảy 04/06/2022 & Chúa Nhựt 05/06/2022

-03/06/2022: Hội Thánh Pháp - Tin Tức & Thông Cáo
-03/06/2022: Hội Thánh Pháp - Chương Trình Hội Đồng Hôị Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp lần 32 Thứ Bảy 04/06/2022 & Chúa Nhựt 05/06/2022

-29/05/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 29/05/2022 - "Người làm mẹ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-23/05/2022: HTTLVN Paris - Chương Trình Thờ Phượng Lễ Mẹ (Fête des mères) Chúa Nhựt 29/05/2022 lúc 15g30

-22/05/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 22/05/2022 - "Ba điều cần để nhen lại ơn Chúa" - Mục sư Hoàng Ái
-15/05/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 15/05/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 76) - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-15/05/2022: Thư Mời - Hội Đồng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp lần 32 tổ chức từ Thứ Bảy 04/06/2022 đến Chúa Nhựt 05/06/2022 tại Pontault-Combault và Paris

-08/05/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 08/05/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 75) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-01/05/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 01/05/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 74) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-24/04/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 24/04/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 73) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-17/04/2022: Bài giảng Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 17/04/2022 - "Sứ điệp Phục Sinh của Đức Chúa Giê-xu" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-10/04/2022: Bài giảng Lễ Thương Khó - Chúa Nhựt 10/04/2022 - "Sự thương khó của Đức Chúa Giê-xu" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-03/04/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 03/04/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 72) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-27/03/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 27/03/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 71) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-20/03/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 20/03/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 70) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-13/03/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 13/03/2022 - "Lời cầu nguyện được nhậm" - Mục sư Đỗ Hữu Ban
-06/03/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 06/03/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 69) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-27/02/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 27/02/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 68) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-20/02/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 20/02/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 67) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-13/02/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 13/02/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 66) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-06/02/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 06/02/2022 - "Được sức mới" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-31/01/2022: HTTLVN Paris- Ban Chấp Hành & Các Ban Ngành Hội Thánh năm 2022

-30/01/2022: Bài giảng Tết Nhâm Dần Chúa Nhựt 30/01/2022 - "Thành công và thịnh vượng" - Mục sư Đỗ Hữu Ban
-23/01/2022: Bài giảng Hội Đồng Thường Niên Chúa Nhựt 23/01/2022 - "Người hầu việc Chúa" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-17/01/2022: Assemblée Générale Dimanche 23/01/2022 à 14h30 & Nouvel An Vietnamien Tết Dimanche 30/01/2022 à 14h30

-16/01/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 16/01/2022 - "Hãy tỉnh thức" - Chấp sự Ayun Priscille
-09/01/2022: Bài giảng Chúa Nhựt 09/01/2022 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 65) - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-03/01/2022: Culte en Français & Etude Biblique - Dimanche 09/01/2022 à 14h30ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc