CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG WEB CỦA
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS &
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI PHÁP

Kính thưa quý vị, cậy ơn Đức Chúa Trời, chúng tôi thiết kế trang web này nhằm tạo thuận lợi cho những con cái Chúa thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp được cập nhật với những hoạt động và thông tin hằng tuần của Hội Thánh.

Ngoài ra trang web này còn giúp cho các tín hữu Cơ Đốc người Việt xa gần không có điều kiện đến nhóm với chúng tôi thường xuyên, có thể theo dõi tin tức tạ ơn, cầu nguyện và được gây dựng, nâng đỡ, huấn luyện và kêu gọi bởi những sứ điệp Thánh Kinh qua các tôi tớ của Đức Chúa Trời.

Hơn thế nữa trang web này còn giúp cho cộng đồng người Việt tại Paris, trên đất Pháp và trên khắp thế giới có điều kiện để khám phá tình yêu thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.


-Trang Youtube của Hội Thánh Paris / Page Youtube de l'Eglise: https://www.youtube.com/@tinlanhparis
-Trang Facebook của Hội Thánh Paris / Page Facebook de l'Eglise: https://www.facebook.com/HoiThanhTinLanhParis/
-Trang Facebook của Ban Thanh Niên của Hội Thánh Paris / Page Facebook du Groupe de Jeunes- GDJ Paris 13: https://www.facebook.com/groups/373694492643922/
-Trang Facebook của Ban Thiếu Niên & Thiếu Nhi của Hội Thánh Paris / Page Facebook du Groupe des Ados - Les Pierres Précieuses: https://www.facebook.com/Les-Pierres-Précieuses-1864934477054839/

-HTTLVN Paris - Culte en Français & Etude Biblique - Tous les Dimanche à 14h30
-HTTLVN Paris - Trường Chúa Nhựt Mỗi Chúa Nhựt  lúc 14g30
-HTTLVN Paris - Thờ Phượng Mỗi Chúa Nhựt  lúc 15g30

CẬP NHẬT - MISE À JOUR:


-16/07/2024: HTTLVN Paris - Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 21/07/2024 lúc 15g30

-14/07/2024: Bài giảng Chúa Nhựt 14/07/2024 - "Giô-sép, biệt danh Ba-na-ba" (Bài 2)  - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/07/2024: Bài giảng Chúa Nhựt 07/07/2024 - "Ở trong Đấng Christ" - Mục sư Đỗ Hữu Ban
-30/06/2024: Bài giảng Chúa Nhựt 30/06/2024 - "Đối diện với tương lai" - Chấp sự Đặng Ánh Lan
-23/06/2024: Bài giảng Chúa Nhựt 23/06/2024 - "Sự sợ hãi" - Chấp sự Ayun Priscille
-16/06/2024: Bài giảng - Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 16/06/2024 - "Triều thiên vinh hiển" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-09/06/2024: Bài giảng Chúa Nhựt 09/06/2024 - "Giô-sép, biệt danh Ba-na-ba" (Bài 1)  - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-03/06/2024: Hội Thánh Paris - Tin Tức & Thông Cáo Mới - Lễ Cha Mẹ lúc 14g30 Chúa Nhựt 16/06/24

-02/06/2024: Bài giảng Chúa Nhựt 02/06/2024 - "Giô-sép (Người Arimathê)" (Bài 2)  - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-26/05/2024: Bài giảng Chúa Nhựt 26/05/2024 - "Người mẹ có đức tin lớn" - Mục sư Nguyễn Hữu Triều

-06/05/2024: HĐ Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu 2024 & Chương Trình Tổng Quát Hội Đồng lần IV của Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu : tổ chức từ Thứ Sáu 17/05/2024 đến Thứ Hai 20/05/2024 (Dierdorf-Wienau - Đức)

-12/05/2024: Bài giảng Chúa Nhựt 12/05/2024 - "Tỉnh thức và cầu nguyện" - Mục sư Mã Phúc Hiệp

-05/05/2024: Bài giảng Chúa Nhựt 05/05/2024 - "Tập thói quen cười" - Mục sư Nguyễn Xuân Sơn
-28/04/2024: Bài giảng Chúa Nhựt 28/04/2024 - "Giô-sép (Người Arimathê)" (Bài 1)  - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-15/04/2024: Nhóm Ban Tráng Niên - Thứ Bảy 27/04/2024 lúc 14g30 tại nhà Anh Chị Hồ Văn Út Một ở Evry.

-21/04/2024: Bài giảng Chúa Nhựt 21/04/2024 - "Giô-sép" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-14/04/2024: Bài giảng Chúa Nhựt 14/04/2024 - "Phải nên thánh" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/04/2024: Bài giảng Chúa Nhựt 07/04/2024 - "Phước hạnh của người hầu việc Đức Giê-hô-va" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-31/03/2024: Bài giảng Lễ Phục Sinh Chúa Nhựt 31/03/2024 - "Sứ điệp trọng yếu của Tin Lành" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-25/03/2024: Hội Thánh Paris - Thiệp Mời Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 31/03/2024 lúc 14g30

-24/03/2024: Bài giảng Chúa Nhựt 24/03/2024 - "Tâm tình của Đấng Christ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-17/03/2024: Bài giảng Chúa Nhựt 17/03/2024 - "Tâm tình của tín đồ Đấng Christ" (3) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-10/03/2024: Bài giảng Chúa Nhựt 10/03/2024 - "Tâm tình của tín đồ Đấng Christ" (2) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-03/03/2024: Bài giảng Chúa Nhựt 03/03/2024 - "Tâm tình của tín đồ Đấng Christ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-25/02/2024: Bài giảng Chúa Nhựt 25/02/2024 - "Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-18/02/2024: Bài giảng Chúa Nhựt 18/02/2024 - "Quyền tể trị của Đức Chúa Trời" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-11/02/2024: Bài giảng Tết Việt Nam Chúa Nhựt 11/02/2024 - "Con đường" - Mục sư Huỳnh Thanh Tùng
-04/02/2024: Bài giảng Chúa Nhựt 04/02/2024 - "Mọi sự đều trở nên mới" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-03/02/2024: HTTLVN Paris- Ban Chấp Hành & Các Ban Ngành Hội Thánh năm 2024

-28/01/2024: Bài giảng Hội Đồng Thường Niên Chúa Nhựt 28/01/2024 - "Phục vụ Chúa" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-21/01/2024: Bài giảng Chúa Nhựt 21/01/2024 - "Ê-sau bán quyền con trưởng" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-14/01/2024: Bài giảng Chúa Nhựt 14/01/2024 - "Cảm tạ Chúa - Phương thức cảm tạ Chúa" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/01/2024: Bài giảng Chúa Nhựt 07/01/2024 - "Cảm tạ Chúa - Lý do cảm tạ Chúa" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-31/12/2023: Bài giảng Chúa Nhựt 31/12/2023 - "Những điều cần phải nghĩ đến (5)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-24/12/2023: Bài giảng Lễ Giáng Sinh Chúa Nhựt 24/12/2023 - "Gương của các bác sĩ Đông phương" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-17/12/2023: Bài giảng Lễ Giáng Sinh Chúa Nhựt 17/12/2023 - "Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-10/12/2023: Bài giảng Chúa Nhựt 10/12/2023 - "Những điều cần phải nghĩ đến (4)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-03/12/2023: Bài giảng Chúa Nhựt 03/12/2023 - "Những điều cần phải nghĩ đến (3)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-26/11/2023: Bài giảng Chúa Nhựt 26/11/2023 - "Những điều cần phải nghĩ đến (2)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-19/11/2023: Bài giảng Chúa Nhựt 19/11/2023 - "Những điều cần phải nghĩ đến" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-12/11/2023: Bài giảng Chúa Nhựt 12/11/2023 - "Những điều cần phải coi chừng" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-05/11/2023: Bài giảng Chúa Nhựt 05/11/2023 - "Những điều cần phải tìm cầu" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-29/10/2023: Bài giảng Chúa Nhựt 29/10/2023 - "Những điều cần phải làm" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-22/10/2023: Bài giảng Chúa Nhựt 22/10/2023 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 117) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-15/10/2023: Bài giảng Chúa Nhựt 15/10/2023 - "Người được phước" - Mục sư Trần Lưu Chuyên
-08/10/2023: Bài giảng Lễ Kỷ Niệm 37 năm Thành Lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 08/10/2023 - "Hội Thánh" - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-25/09/2023: Hội Thánh Paris - Tin Tức & Thông Cáo Mới - Lễ Báp Têm lúc 18g00 Thứ Bảy 07/10/2023
-25/09/2023: Hội Thánh Paris - Tin Tức & Thông Cáo Mới - Lễ Kỷ Niệm 37 năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành VN Paris tổ chức lúc14g30 Chúa nhựt 08/10/2023

-01/10/2023: Bài giảng Chúa Nhựt 01/10/2023 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 116) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-24/09/2023: Bài giảng Chúa Nhựt 24/09/2023 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 115) - Mục sư Nguyễn Văn Bình

-17/09/2023: Bài giảng Chúa Nhựt 17/09/2023 - "Sống đạo" - Mục sư Nguyễn Giô Na
-10/09/2023: Bài giảng Chúa Nhựt 10/09/2023 - "Bạn hữu của Đấng Christ" - Mục sư Đặng Ngọc Minh
-03/09/2023: Bài giảng Chúa Nhựt 03/09/2023 - "Những nguyên tắc sống đạo" (bài 114) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
<

ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc