Hội thánh Paris -> Tin Tức -> Thư Mời

THƯ MỜI: LỄ PHỤC SINH 2024


-Trang Youtube của Hội Thánh Paris https://www.youtube.com/@tinlanhparis
-Trang Facebook của Hội Thánh Paris https://www.facebook.com/HoiThanhTinLanhParis/


  • Thư Mời Lễ Phục Sinh 2024 : Chúa Nhựt 31/03/2024 lúc 14g30

Thiệp Mời (PDF)


Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris sẽ cử hành trọng thể Lễ Phục Sinh, Kỷ Niệm Chúa Cứu Thế Giê-xu Sống Lại từ cõi chết ban sự cứu rỗi cho loài người:

-Vào lúc:   14 giờ 30, Chúa Nhựt 31-03-2024
-Tại:         Nhà Thờ Tin Lành, 172 Boulevard Vincent Auriol. 75013 Paris. Métro : Place d'Italie.

-Chương trình tổng quát gồm có:
-Ca nhạc thờ phượng
-Cầu nguyện cho que hương và đồng bào
-Sứ điệp Phục Sinh
-Gặp gỡ thông công

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris trân trọng kính mời quý ông bà anh chị em và gia đình, quý vị thân hữu và tín hữu hoan hỉ đến tham dự buổi Lễ Phục Sinh do Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris tổ chức theo ngày giờ và địa điểm ghi trên. Sự hiện diện của quý vị sẽ là sự khích lệ lớn cho Hội Thánh chúng tôi, đồng thời cũng là cơ hội để chúng ta, những người Việt xa quê hương có dịp gặp nhau trao đổi tâm tình viễn xứ và nghe sứ điệp liên quan tới cuộc sống.

Trân trọng kính mời.

TM. Hội Thánh
Quản Nhiệm,
Mục sư Nguyễn Văn Bình.