Hội thánh Paris -> Tin Tức -> Thư Mời

THƯ MỜI: LỄ CHA MẸ


-Trang Youtube của Hội Thánh Paris https://www.youtube.com/channel/UC18fJ0JIyKDSH0Vh5RhjmxQ/
-Trang Facebook của Hội Thánh Paris https://www.facebook.com/Hội-Thánh-Tin-Lành-Việt-Nam-Paris-2107056536250444/


-Tết Canh Tý 2020 - Chúa Nhựt 26/01/2020 trên Youtube: https://youtu.be/0odUkEJfGL8
-Lễ Giáng Sinh 2019 - Chúa Nhựt 22/12/2019 trên Youtube: https://youtu.be/sXd0v41U-Z0
-Lễ Kỷ Niệm 33 năm thành lập HTTLVN Paris - Chúa Nhựt 13/10/2019 trên Youtube: https://youtu.be/DabF3rlPewk
-Lễ Cha Mẹ 2019 - Chúa Nhựt 16/06/2019 trên Youtube: https://youtu.be/ZQcKz84Ak2s
-Lễ Phục Sinh 2019 - Chúa Nhựt 21/04/2019 trên Youtube: https://youtu.be/lIHN9uQnh5Y
-Tết Kỷ Hợi 2019 - Chúa Nhựt 10/02/2019 trên Youtube: https://youtu.be/MPrsMB4fDlw
-Lễ Giáng Sinh 2018 - Chúa Nhựt 23/12/2018 trên Youtube: https://youtu.be/aZ5sS6D-95w
-Lễ Kỷ Niệm 32 năm thành lập HTTLVN Paris - Chúa Nhựt 14/10/2018 trên Youtube: https://youtu.be/zxnhsw5jmdc
-Lễ Cha Mẹ 2018 - Chúa Nhựt 17/06/2018 trên Youtube: https://youtu.be/1AzkK52N3VU
-Lễ Phục Sinh 2018 - Chúa Nhựt 01/04/2018 trên Youtube: https://youtu.be/lNyZBo7jl-Q
-Tết Mậu Tuất - Chúa Nhựt 18/02/2018 trên Youtube: https://youtu.be/jF9MD7DFdXI
-Lễ Giáng Sinh 2017 - Chúa Nhựt 24/12/2017 trên Youtube: https://youtu.be/1D8_LjGU14U

  • Thư Mời Lễ Cha Mẹ : Chúa Nhựt 21/06/2019 lúc 15g30

Thiệp Mời (PDF)


Noisiel ngày 15 tháng 6 năm 2020

Kính gởi : Toàn thể con cái Chúa thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris
Trích yếu : Mời dự Lễ Cha Mẹ lúc 15g30 Chúa nhựt 21/06/2020

Thưa quý Ông bà anh chị em yêu dấu,

Cám ơn Chúa, Ngài đã cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris chúng ta đã được nhóm lại thờ phượng Chúa bắt đầu từ Chúa nhựt 07/06/2020, hai Chúa nhựt qua một số con cái Chúa đã trở lại nhà thờ thông công với nhau và cùng thờ phượng Chúa, nghe giảng lời Ngài thật vui vẻ và phước hạnh.

Chúa nhựt tuần tới nầy là Chúa nhựt đặc biệt toàn nước Pháp mừng ngày lễ của những người cha. Hằng năm, Hội Thánh Chúa tại Paris đều dùng ngày lễ nầy để Hội thánh cử hành Lễ Cha và Mẹ chung với nhau làm cơ hội cho con cái nhớ ơn công cha nghĩa mẹ và cha mẹ suy gẫm về vai trò làm cha làm mẹ của mình trước mặt Chúa.

Chúa nhựt 21-06-2020 nầy, bắt đầu lúc 15g30 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris cử hành ngày lễ Cha Mẹ tại nhà thờ. Thay cho Ban Chấp Hành Hội Thánh kính mời quý Ông bà anh chị em dành thì giờ đến thờ phượng Chúa để cùng nghe sứ điệp : Cha và Mẹ. Rất mong gặp lại đầy đủ quý Ông bà anh chị em sau 3 tháng không được đến thờ phượng Chúa tại nhà thờ để cùng tôn vinh thờ phượng Chúa.

Cầu xin Chúa yêu thương ban cho quý Ông bà anh chị em sức khỏe, bình an trong vòng tay gìn giữ của Ngài.

Rất mong gặp lại quý Ông bà anh chị em sau những ngày xa cách.

Thân mến trong tình thương của Chúa,
Quản Nhiệm Hội Thánh
Mục sư Nguyễn văn Bình.

Lễ Cha Mẹ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhựt 21/06/2020 lúc 15g30

Hướng Dẫn Chương Trình :    Nghị Viên Bà Đặng Ánh Lan
Tiếp tân & Trật tự:              Ban Tiếp Tân

I . Khai lễ :

-1. Chào mừng và thông báo .................................................. Mục sư Quản Nhiệm
*2. Suy niệm lời Chúa: Xuất Ê-díp-tô ký 20:12 ........................ Toàn thể Hội Thánh

"Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất
mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho"


*3. Cầu nguyện khai lễ .......................................................... Mục sư Quản Nhiệm

II. Chính lễ :

*1. Tôn vinh Chúa ................................................................ Toàn thể Hội Thánh
-2. Đọc Kinh Thánh đối đáp: Châm ngôn 4:1-9 ......................... Toàn thể Hội Thánh
-3. Tôn vinh Chúa ................................................................. Các con cái Chúa & Các Ban Ngành
-4. Lạc hiến & cầu nguyện cho Hội Thánh .................................. Anh Chị Hoàng Đức Anh
*5. Tôn vinh Chúa ................................................................. Toàn thể Hội Thánh
*6. Đọc Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 2:1-10 ........................... Cô Trần Thị Ngọc Cẩm
*7. Cầu nguyện xin ơn soi dẫn ................................................. Cô Trần Thị Ngọc Cẩm
-8. Giảng lời Chúa: "Cha mẹ của Môi-se" ........................... Mục sư Nguyễn Văn Bình
*9. Cầu nguyện xin ơn thực hành lời Chúa ................................. Các con cái Chúa

III. Tất lễ :

-1. Cầu nguyện chung ............................................................ Toàn thể Hội Thánh
*2. Hát Tôn vinh ................................................................... Toàn thể Hội Thánh
*3. Chúc phước lành .............................................................. Mục sư Nguyễn Văn BìnhĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc