Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)Thơ : Hạnh phúc Đêm Đông - Trần Nguyên Lam Bửu

Đuốc Thiêng 98, tháng 12 năm 2008Đêm đông rực sáng ánh sao thần

Vạn vạn thiên binh chúc thế nhân

"Chúa thánh thiên đàng vinh hiển bấy

Loài người tục lụy rạng hồn thân"


Con Trời giáng hạ vào dương thế

Nhân loại dìu lên chốn phước ân

Hạnh phúc đời đời đêm thánh ấy

Trần gian mãi mãi thoát ô trần.Đuốc Thiêng 98

1 Tôi phải làm gì để được cứu rỗi - ĐTPÂ
2 Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu - TĐ Nguyễn Đình Liễu
3 Thơ: Hạnh phúc đêm đông - Trần Nguyên Lam Bửu
4 Thơ: Mục đồng gặp Chúa - Linh Quyền
5 Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta - Quyền Linh
6 Kéo các ngươi đến cùng ta - MS Trần Hữu Thành
7 Thơ: Đêm xưa ấy - Bình Tú Ngọc
8 Đường đến thiên đàng - Nguyễn Đình Bùi Thị
9 Thơ: Thương cảm - Võ Chánh Tiết
10 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
11 Xứ Do Thái hồi Chúa Giê-xu sinh ra - Mai Đào
12 Thơ: Tiếng chuông ngân - Emmanuel
13 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
14 Em tôi - Bà Lê Văn Bắc