Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)Thơ: Thương cảm - Võ Chánh Tiết

Đuốc Thiêng 98, tháng 12 năm 2008Đời người tội lỗi vấn vương
Cưu mang đau khổ trăm đường gian nan
Giê Xu thân nát máu tuôn
Thập hình gây cảm lệ tuôn Con Trời

Tình yêu Thiên Chúa thênh thang
Yêu người từ bỏ thiên đàng cao sang
Phụ thân xa lánh xa rồi
Môn đồ bỏ trố ôi thôi dứt tình!

Đành cam hạ giáng trần gian
Gánh thay tội ác vô vàn đau thương.
Vì yêu nhân thế điêu linh
Ngài ban sự sống cứu sinh mọi người.Đuốc Thiêng 98

1 Trái Tim củ Phúc Âm - ĐTPÂ
2 Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu - TĐ Nguyễn Đình Liễu
3 Thơ: Hạnh phúc đêm đông - Trần Nguyên Lam Bửu
4 Thơ: Mục đồng gặp Chúa - Linh Quyền
5 Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta - Quyền Linh
6 Kéo các ngươi đến cùng ta - MS Trần Hữu Thành
7 Thơ: Đêm xưa ấy - Bình Tú Ngọc
8 Đường đến thiên đàng - Nguyễn Đình Bùi Thị
9 Thơ: Thương cảm - Võ Chánh Tiết
10 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
11 Xứ Do Thái hồi Chúa Giê-xu sinh ra - Mai Đào
12 Thơ: Tiếng chuông ngân - Emmanuel
13 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
14 Em tôi - Bà Lê Văn Bắc