Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)Thuốc của tâm linh - ĐTPÂ

Đuốc Thiêng 96, tháng 8 năm 2008Theo thống kê thì trên 50% người Hoa Kỳ mỗi năm mua thuốc ít nhất một lần. Con số nầy không tính việc mua thuốc men cho trẻ em và cũng không kể đến những lần họ đi mua thuốc không có toa bác sĩ, như mua các loại thuốc cảm cúm thông thường. Ở Âu Châu, nhất là ở Pháp, con số nầy cao hơn nhiều, có khi đến 90%, có lẽ vì an sinh xã hội và bảo hiểm y tế được chính phủ lo hầu như đầy đủ.

Nhưng theo Bộ Y Tế Hoa Kỳ, thì ít nhất phân nửa các món thuốc người Hoa kỳ mua với toa bác sĩ đã không được sử dụng đúng đắn, tức là có người dùng thuốc không đúng phân lượng khi họ dùng quá nhiều hoặc quá ít, cũng có người dùng thuốc không đúng lúc, hoặc khi dùng khi ngưng không đúng theo lời căn dặn của bác sĩ.

Theo bác sĩ Robert Windom, thứ trưởng Bộ Y Tế Hoa kỳ lúc đó thì việc dùng thuốc cách sai lầm nầy rất nguy hiểm và có thể đem lại nhiều hậu quả tai hại như: Chứng bệnh kéo dài, bị thuốc phản ứng, bệnh nhân phải đưa vào bệnh viện điều trị và cũng có một số bệnh nhân đã thiệt mạng. Theo con số thống kê y tế thì mỗi năm ở Hoa Kỳ có đến 125 ngàn người chết vì các chứng bệnh liên hệ đến quả tim và hệ thống tuần hoàn, trong số nầy có khá nhiều người đã thiệt mạng vì dùng thuốc không đúng phương pháp. Là người Việt Nam, chúng ta không khỏi đau lòng khi nghĩ đến tình cảnh của nhiều đồng bào trong những năm khói lửa mấy chục năm trước hay trong hoàn cảnh quá thiếu thốn hiện nay. Nhiều đồng bào đau yếu bệnh tật không được săn sóc chữa trị vì thiếu thuốc men. Ngược lại ở Hoa Kỳ hay ở Pháp, thuốc men thừa thải, ít có người chết vì thiếu thuốc nhưng lại có nhiều người chết vì thừa thuốc, vì dùng thuốc không đúng cách.

Thánh Kinh cho biết rằng: Lời của Thượng Đế là thuốc của tâm linh. Nhưng khác với các loại thuốc trên trần gian, lời của Thượng Đế chẳng những chữa trị các chứng bệnh của tâm linh mà còn làm cho tâm linh sống lại nữa. Hay nói đúng hơn, lời Thượng Đế có công dụng trước tiên và quan trọng hơn hết, là làm cho tâm linh con người sống lại, rồi sau đó nuôi dưỡng và chữa trị các chứng bệnh của tâm linh. Chân lý nầy của Thánh Kinh là một chân lý rất khó cho chúng ta chấp nhận. Chúng ta ai cũng đồng ý là con người bất toàn, con người có tội với Thượng Đế, nhưng việc chấp nhận chân lý: "Tâm linh con người đã chết và cần có lời của Thượng Đế mới sống lại" phải được chính Thượng Đế Ngôi Ba, là Đức Thánh Linh cảm hóa và thuyết phục. Ngoài ra, vì không chấp nhận tâm linh con người đã chết, nên mặc dù nhiều người có lời của Thượng Đế mà không biết áp dụng, hay áp dụng không đúng cách, cũng như một số người Hoa Kỳ hay người Pháp có thuốc men đầy đủ mà vẫn chết.Đuốc Thiêng 96

1 Thuốc của tâm linh - ĐTPÂ
2 Diễn văn khai mạc Đại Hội Tin Lành Việt Nam Âu Châu lần 24 - MS Nguyễn Văn Bình
3 Thơ : Giờ này mình xa nhau - Vân Giang
4 Tất cả vì vinh hiển Đức Chúa Trời - MS Nguyễn Văn Bình
5 Miên man mùa thu - Nguyễn Đình Bùi Thị
6 Thơ : Chỉ có Giê-xu - Thu Thảo
7 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
8 Thơ : Khuyên tin thờ Chúa - Bình Tú Ngọc
9 Xứ Do Thái hồi Chúa Giê Xu sinh ra - Mai Đào
10 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
11 Kỷ niệm một mùa hè - Bà Lê Văn Bắc
12 Nhật ký chuyến đi Âu Châu - MS Lê Cao Quý
13 Thơ : Đừng lo lắng - Tú Ngọc PhôKinh thánh chép rằng: "Trước kia tâm linh anh em đã chết vì tội lỗi gian ác. Anh em theo nếp sống xấu xa của người đời, vâng phục Satan là bạo chúa của đế quốc không gian và hiện đang hoạt động trong lòng người chống nghịch Thượng Đế. Tất cả chúng ta một thời đã sống sa đọa như thế, chiều chuộng ham muốn xác thịt và ý tưởng gian ác của mình". Lời Thánh Kinh xác nhận rằng: "Tất cả chúng ta một thời đã sống sa đọa như thế" và "trước kia tâm linh anh em đã chết". Đây là một sự thật, tuy đen tối phũ phàng, nhưng vẫn là sự thật, và nếu chúng ta không chấp nhận sự thật đó, chúng ta không thể nào được lời của Thượng Đế làm cho sống lại. Sự thật đó là: Tâm linh của ai cũng chết cả. Con người sinh ra trong trần gian với tâm linh đã chết, và vì tâm linh chết nên con người có nếp sống xấu xa, sa đọa và chống nghịch Thượng Đế.

Một khi đã biết và chấp nhận chân lý của Thánh Kinh nói rằng: Tâm linh con người đã chết, chúng ta cũng chấp nhận lời Thánh Kinh dạy rằng: Công dụng trước tiên và quan trọng nhất của lời Thượng Đế là làm cho tâm linh chúng ta sống lại. Nhiều người đọc Thánh Kinh để tìm kiếm các dữ kiện lịch sử, để học hỏi những triết lý cao siêu, để biết được những điều khôn ngoan thâm thúy, nhưng không tin rằng lời Thượng Đế trước hết phải làm cho tâm linh mình sống lại, phải bắt lại mối liên hệ giữa chúng ta với Thượng Đế. Nếu tâm linh chúng ta không được sống lại, thì dù chúng ta đọc Thánh Kinh bao nhiêu lần, nghiền ngẫm Thánh Kinh bao nhiêu năm tháng ngày giờ, trước con mắt của Thượng Đế chúng ta vẫn là con người chết, con người tội lỗi. Thánh Kinh chép: "Anh em được tái sinh không phải do sự sống dễ hư hoại của tổ tiên truyền lại, nhưng do Lời Sống Bất Diệt của Thượng Đế... Lời Thượng Đế tồn tại muôn đời. Lời đó chính là Phúc Âm được truyền giảng cho anh em".

Cũng như bao nhiêu người Hoa Kỳ hay người Pháp có thuốc nhưng vẫn chết vì dùng thuốc không đúng cách, chúng ta có thể có Thánh Kinh, có Lời của Thượng Đế, nhưng vẫn có tâm linh chết nếu chúng ta không cầu xin Thượng Đế trước hết dùng Lời Sống Bất Diệt của Ngài tái sinh chúng ta, làm cho tâm linh chúng ta sống lại.