Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)Thơ : Khuyên tin thờ Chúa - Bình Tú Ngọc

Đuốc Thiêng 96, tháng 8 năm 2008Chúa tạo dựng chúng ta từ bụi đất

Ban cho ta hơi sống của chính Ngài

Ngài ban luôn cả thế giới chẳng sai

Ngài không tiếc điều gì cho ta cả.

Ôi vũ trụ Chúa làm kỳ diệu quá

Nào trời mây, non nước với cỏ cây

Nào chim muông, cá biển thật đủ đầy

Đủ mọi thứ Ngài dành cho ta đó.

Lớn hơn hết tình Ngài bày tỏ rõ

Ban Giê Xu xuống thế để làm người

Mang tội ta trên thập tự đó thôi

Huyết vô tội đổ ra vì nhân thế.

Chúa yêu ta, dù ta thật tồi tệ

Thật xấu xa, chẳng xứng đáng chút nào

Ngài cứ yêu, tim Ngài lớn xiết bao

Ngài không muốn cho một ai sầu não.

Nầy bạn hỡi, đừng xây đời mộng ảo

Trên khôn ngoan, trên triết lý của đời

Hãy đặt lòng tin nhận Chúa bạn ơi

Đời phước hạnh, bình an muôn muôn thuở.

Nầy bạn hỡi, đừng bao giờ tìm cớ

Viện lý do dể phung phí thì giờ

Mở lòng ra tin Chúa, chớ làm ngơ

Chối từ Chúa, muôn muôn đời đau khổ.
Đuốc Thiêng 96

1 Thuốc của tâm linh - ĐTPÂ
2 Diễn văn khai mạc Đại Hội Tin Lành Việt Nam Âu Châu lần 24 - MS Nguyễn Văn Bình
3 Thơ : Giờ này mình xa nhau - Vân Giang
4 Tất cả vì vinh hiển Đức Chúa Trời - MS Nguyễn Văn Bình
5 Miên man mùa thu - Nguyễn Đình Bùi Thị
6 Thơ : Chỉ có Giê-xu - Thu Thảo
7 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
8 Thơ : Khuyên tin thờ Chúa - Bình Tú Ngọc
9 Xứ Do Thái hồi Chúa Giê Xu sinh ra - Mai Đào
10 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
11 Kỷ niệm một mùa hè - Bà Lê Văn Bắc
12 Nhật ký chuyến đi Âu Châu - MS Lê Cao Quý
13 Thơ : Đừng lo lắng - Tú Ngọc Phô