Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)
Diễn văn khai mạc Đại Hội Tin Lành Việt Nam Âu Châu lần 24 - MS Nguyễn Văn Bình


Đuốc Thiêng 96, tháng 8 năm 2008Kính thưa :
-Quý vị Mục sư Diễn giả
-Quý vị Mục sư Truyền Đạo, Truyền Đạo Tình Nguyện
-Quý vị Đại Biểu các Hội Thánh và Nhóm Tín hữu tại Âu Châu
-Quý con cái Chúa cùng quý vị Thân hữu tại Âu Châu và Hải Ngoại

Kính thưa quý vị,
Cảm tạ Đức Chúa Trời Ba Ngôi đã đưa đường chúng ta, người đến từ Việt Nam, người đến từ Hoa kỳ, người đến từ Á Châu, người đến từ khắp các nước Âu Châu về Lenk, Thụy sĩ hôm nay trong sự bình an để dự Lễ Khai Mạc Đại Hội Tin Lành Việt Nam Âu Châu và tham dự Đại Hội Tin Lành Việt Nam Âu Châu lần thứ 24. Thay cho Ban Tổ Chức Đại Hội, tôi kính gởi đến toàn thể quý vị lời hoan nghinh và lời chào mừng thân ái nhất trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giê Xu. "Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Giê Xu Christ, là Chúa chúng ta, là Đấng phó mình vì tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác nầy, y theo ý muốn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta. Nguyền Ngài được vinh hiển đời đời vô cùng! Amen".(Galati 1:3-5).

Kính thưa Đại Hội,
Chúng ta đang sống trong những ngày "cuối cùng của muôn vật đã gần" (I Phierơ 4:7). Đây là khoảng thời gian ma quỉ biết số phận chúng không còn bao lâu nữa nên "đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được" (IPhierơ 5:8). Đó là lý do xã hội loài người ngày nay đầy dẫy "gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy" (Galati 5:19-21) làm lu mờ vinh hiển Đức Chúa Trời, có cơ nguy ảnh hưởng đến sự thánh khiết của Hội thánh, khiến đức tin con dân Chúa bị lung lay, có khi mất định hướng.Đuốc Thiêng 96

1 Thuốc của tâm linh - ĐTPÂ
2 Diễn văn khai mạc Đại Hội Tin Lành Việt Nam Âu Châu lần 24 - MS Nguyễn Văn Bình
3 Thơ : Giờ này mình xa nhau - Vân Giang
4 Tất cả vì vinh hiển Đức Chúa Trời - MS Nguyễn Văn Bình
5 Miên man mùa thu - Nguyễn Đình Bùi Thị
6 Thơ : Chỉ có Giê-xu - Thu Thảo
7 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
8 Thơ : Khuyên tin thờ Chúa - Bình Tú Ngọc
9 Xứ Do Thái hồi Chúa Giê Xu sinh ra - Mai Đào
10 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
11 Kỷ niệm một mùa hè - Bà Lê Văn Bắc
12 Nhật ký chuyến đi Âu Châu - MS Lê Cao Quý
13 Thơ : Đừng lo lắng - Tú Ngọc Phô

Trước tình cảnh nầy, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu, đặc biệt trong kỳ Đại Hội năm nay, cậy ơn Chúa kêu gọi con dân Chúa lấy phương châm "Tất Cả Vì Vinh Hiển Đức Chúa Trời" để danh Chúa được cả sáng giữa trần gian tối tăm, bại hoại nầy. Mục đích của Đại Hội qua các sứ điệp bồi linh, các buổi thuyết trình, các giờ huấn luyện chỉ nhằm mục tiêu hướng dẫn con dân Chúa "hoặc ăn, hoặc uống, hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm" hầu sửa soạn tấm lòng chờ đón Đức Chúa Giê Xu tái lâm. Đây là niềm khao khát của con dân Chúa trải qua mọi thời đại và của chúng ta hôm nay. Để bày tỏ quyết tâm làm vinh hiển danh Chúa giữa thế gian mờ tối nầy, tôi kính mời Đại Hội cùng tôi đứng lên đọc câu Kinh thánh, khẩu hiệu của Đại Hội được chép trong I Côrinhtô 10:31, ba lần :
"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm".

Nhân danh Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh, với tư cách Giáo Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu, tôi long trọng tuyên bố: Đại Hội Tin Lành Việt Nam Âu Châu lần thứ 24 được chính thức khai mạc trong thì giờ trọng thể nầy. Nguyện vinh quang Thiên Thượng tràn ngập trên Đại Hội. Nguyện mọi ân phúc thiêng liêng và tốt nhất từ các nơi trên trời trong Đấng Christ đầy dẫy trên hết thảy chúng ta. Amen!

*Mục sư Nguyễn văn Bình
Giáo Hội Trưởng
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu.