Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)Thơ : Đừng lo lắng - Tú Ngọc Phô

Đuốc Thiêng 96, tháng 8 năm 2008Khi lo lắng lòng mất bình an

Xuống xứ người, sợ quá Ápram

Bày mưu dối cầu mong hậu đãi

Pharaôn than thở, phân trần.


Khi lo lắng lòng tất so đo

Nhẹ gánh đức tin, nặng gánh đồ

Thân vợ Lót hóa thành tượng muối

Xót xa thay một tấm gương mờ!


Khi lo lắng lòng thấy băn khoăn

Sợ kẻ thù hơn Chúa vạn năng

Các thám tử gieo điều bối rối

Khiến xui dân khóc lóc, lằm bằm


Khi lo lắng lòng mất linh ân

Bước xuống thuyền đến với Chúa thân

Hồ nghi quá, sụp chân xuống biển

Phierơ hối Chúa nhanh chân.


Lời Thánh Kinh ân cần Chúa dạy

Con dân Ngài học tập làm theo

Đừng lo lắng bởi Ngài biết rõ

Cuộc đời ta từng lúc gieo neo.
Đuốc Thiêng 96

1 Thuốc của tâm linh - ĐTPÂ
2 Diễn văn khai mạc Đại Hội Tin Lành Việt Nam Âu Châu lần 24 - MS Nguyễn Văn Bình
3 Thơ : Giờ này mình xa nhau - Vân Giang
4 Tất cả vì vinh hiển Đức Chúa Trời - MS Nguyễn Văn Bình
5 Miên man mùa thu - Nguyễn Đình Bùi Thị
6 Thơ : Chỉ có Giê-xu - Thu Thảo
7 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
8 Thơ : Khuyên tin thờ Chúa - Bình Tú Ngọc
9 Xứ Do Thái hồi Chúa Giê Xu sinh ra - Mai Đào
10 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
11 Kỷ niệm một mùa hè - Bà Lê Văn Bắc
12 Nhật ký chuyến đi Âu Châu - MS Lê Cao Quý
13 Thơ : Đừng lo lắng - Tú Ngọc Phô