Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)

Tin Tức 2/2 - Vinh Bằng

Đuốc Thiêng 102, tháng 05 năm 2010


Tin tức Hội Thánh Paris và Giáo Hạt Pháp

*Paris: Hội Đồng Thường Niên Hội Thánh Paris

Hội Đồng Thường Niên lần thứ 23 của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris được tổ chức lúc 14g30 Chúa nhựt 17-01-2010 tại nhà thờ Tin Lành số 172 Boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris dưới sự chủ tọa của TĐTN Phan Phụng Khánh, Quản nhiệm Hội Thánh.

Hội Đồng dành thì giờ  thờ phượng Chúa, nghe giảng lời Chúa do MS Nguyễn văn Bình với sứ điệp: «Chức vụ nhận lãnh nơi Chúa»  theo câu Kinh thánh: «Rốt lại, hãy nói với Achíp rằng: Hãy cẩn thận về chức vụ mà người đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn» (Côlôse 4:17), kêu gọi con cái Chúa phải cẩn thận về chức vụ và phải làm chức vụ Chúa giao phó cho thật trọn vẹn để xứng đáng là người đã nhận lãnh chức vụ Chúa phó thác trong ngày bầu cử Chấp Sự năm nay. Tiếp theo là giờ tường trình thành quả công việc Chúa trong năm qua, thảo luận đề nghị và bầu cử Tân Ban Chấp sự Hội Thánh, và sau hết, Ban Chấp Sự bầu cử Tân Ban Chấp Hành Hội Thánh, kết quả thành phần Ban Chấp Hành Hội Thánh như sau:

-Cố vấn: MS Nguyễn văn Bình
-Quản nhiệm: TĐTN Phan Phụng Khánh
-Thư ký: Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-Thủ quỹ: Bà Đinh Thị Hồng Lạc
-Nghi viên: Bà Ayun Ycuat, Bà Đặng Ánh Lan, Ông Nguyễn văn Hà, Anh Trần Anh Kiệt.

*Paris: Hội Đồng Giáo Hạt Pháp

Hội Đồng Giáo Hạt lần thứ 22 của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp diễn ra trong 2 ngày Thứ bảy 24-4-2010 tại nhà thờ Tin Lành Pontault Combault 15 rue du Plessis, 77340 Pontault Combault và Chúa nhựt 25-4-2010 tại nhà số 172 Boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris, với diễn giả: MS Bùi Quốc Phụng, Tổng Thư ký Hội Thánh Tin Lành VN Âu Châu, và hiện đang quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành VN tại Dordrecht và Denhag (Hòa Lan), với chủ đề: «Cẩn Thận Làm Theo lời Chúa» theo câu Kinh thánh: «Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước» (Giôsuê 1:8). MS diễn giả đã ban phát lời Chúa qua 3 sứ điệp: «Cẩn thận làm theo lời Chúa trong sự vâng lời», «Cẩn thận làm theo lời Chúa trong sự phục vụ» và «Phước hạnh trong việc cẩn thận làm theo lời Chúa» mọi người tham dự ai nấy vui thỏa và được gây dựng qua những sứ điệp nầy.

Ngoài những sứ điệp bồi linh đem sự tươi mới cho tâm hồn, Hội Đồng còn dành thi giờ nghe tường trình công việc Chúa. Dù là một giáo hạt nhỏ bé, song con cái Chúa nhờ ơn Chúa góp phần cho mục vụ «Vỡ Đất Mới» giúp đỡ và yểm trợ cho một số Hội Thánh tại Việt Nam mở mang công tác truyền bá Phúc Âm, thành lập các Nhóm Tín Hữu hoặc Hội Thánh nhánh tại các nơi chưa hề nghe Tin Lành hoặc có vài con cái Chúa ở đó, nhưng chưa có Hội thánh.

Hội Đồng cũng bầu Ban Chấp Hành Giáo Hạt và Đoàn Thanh Niên, kết quả như sau:

1. Ban chấp Hành Giáo Hạt:
-Giáo Hạt Trưởng: MS Nguyễn văn Bình
-Giáo Hạt Phó: TĐTN Phan Phụng Khánh
-Thư ký: Ông Lê Thanh Toàn
-Thủ quỹ: TĐ Nguyễn Quốc Hoàng
-Nghị viên: Bà Huỳnh Hữu Phước
-Nghị viên: Bà Ayun Ycuat.

2. Ban Chấp Hành Đoàn Thanh Niên:
-Đoàn Trưởng: Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-Đoàn Phó: Anh Đặng Tuấn Ngọc
-Thư ký: Cô Ayun H.Liza
-Thủ quỹ: Cô Trần Adeline
-Nghị viên: Anh Julien Lorisson
-Nghị viên: Anh Trần Anh Kiệt.

*Pháp: Mục vụ «Vỡ Đất Mới»

Nhận thấy có nhiều làng mạc, nhiều quận huyện hoặc nhiều thành phố ở Việt Nam chưa có Hội thánh Chúa, Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam tại Pháp nhờ ơn Chúa kêu gọi, cổ động con cái Chúa khắp nơi cầu nguyện, hổ trợ tài chánh và tham gia chương trình «Vỡ Đất Mới» theo lời Chúa dạy: «Hãy gieo cho mình trong sự công bình, hãy gặt theo sự nhơn từ; hãy vỡ đất mới! Vì là kỳ tìm kiếm Đức Giêhôva, cho đến chừng nào Ngài đến và sa mưa công bình trên các ngươi» (Ôsê 10:12), nhằm rao truyền Tin Lành cứu rỗi của Chúa cho người Việt Nam nơi Tin Lành chưa được truyền đến, thành lập các «Nhóm Tín Hữu» cũng như hổ trợ người phục vụ Chúa những nơi chưa có Hội thánh, đặc biệt ủng hộ các Hội thánh địa phương tại Việt Nam trong chương trình mở Hội thánh mới.

Nếu được Chúa cảm động cho khải tượng nầy, kính mời quý đầy tớ Chúa, quý con cái Chúa khắp nơi góp phần như sau:

1.Cầu nguyện cho khải tượng «Vỡ Đất Mới» mỗi ngày ít nhất một lần, xin Chúa cho Giáo Hạt Pháp có đủ ơn Chúa và sự khôn ngoan điều hành mục vụ nầy đạt được thành quả quy vinh hiển cho Chúa.

2. Xin ủng hộ tài chánh theo ơn sức Chúa cho, mỗi tháng xin ủng hộ «Mục Vụ Vỡ Đất Mới» như sau:

--Ủng hộ mỗi tháng:  5 Euros hoặc 5USD.
--Ủng hộ mỗi tháng:  10 Euros hoặc 10USD
--Ủng hộ mỗi tháng:  20 Euros hoặc 20USD
--Ủng hộ Mỗi tháng:  50 Euros hoặc 50USD để nuôi một truyền đạo hay Cán Sự «Vỡ Đất Mới».

--Xin dâng đặc biệt số tiền ............. để dự phần điều hành Mục Vụ Vỡ Đất Mới.

(Xin đánh dấu (X) vào đầu mỗi số tiền muốn chọn).

Tiền bạc ủng hộ bằng chèque (check hay money order), xin đề: «Eglise Evangélique Vietnamienne», ở Hoa kỳ bằng check xin đề: «Vỡ Đất Mới» và gởi về:

Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam tại Pháp
Mục vụ Vỡ Đất Mới
5 villa du Maine
77186 Noisiel – France.

Tin tức liên quan tới Đuốc Thiêng

*An nghỉ trong Nước Chúa

-Cụ Võ Thu Tịnh, Paris, an nghỉ trong nước Chúa lúc 19g00 ngày 1-2-2010 tại Hôpital Bichat, Paris quận 18. Hưởng thọ 90 tuổi. Tang lễ hỏa thiêu lúc 14g00 ngày 10-2-2010 tại nghĩa trang Père Lachaise Paris.

-Cụ Bà Phan Phụng Chánh, nhũ danh Dương Thị Cận, thân mẫu của Mục sư Trí Sự Phan Phụng Phục, Đà Nẵng, và là Nội tổ của MS Phan Phụng Hưng (Hoa kỳ) và TĐTN Phan Phụng Khánh, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành VN Paris, đã được Chúa gọi về hưởng phước vĩnh sinh của Ngài vào lúc 22g30 ngày 16-1-2010 tại Đà Nẵng, hưởng thọ 93 tuổi.

Lễ nhập quan cử hành lúc 17g00 ngày 17-1-2010 và tang lễ cử hành tại nhà thờ Tin Lành Hòa Mỹ, thành phố Đà Nẵng lúc 8g00 ngày 19-1-2010.

MS Nguyễn văn Bình và Ban Biên Tập Đuốc Thiêng cầu thần linh Chúa ban nguồn an ủi và hy vọng thiên thượng cho các tang quyến để vững bước theo Chúa và phục vụ Chúa cho đến ngày được gặp nhau trên nước vĩnh sinh, hưởng phước hạnh đời đời bên Chúa.

-Bà Cụ Nguyễn Thị Cung, thân mẫu MS Nguyễn Công Tiển, quản nhiệm Hội thánh Tin Lành Việt Nam tại Wuppertal (Đức) được Chúa yêu thương gọi về an nghỉ trong Nước Vĩnh sanh của Ngài vào lúc 20g03 ngày 4-5-2010 tại bệnh viện Fairfield, Sydney (Úc). Hưởng thọ 90 tuổi.

MS Nguyễn văn Bình và gia đình cùng Hội thánh Chúa tại Pháp cầu xin Chúa ban tình thương và hy vọng Thiên Thượng từ Thánh Linh Ngài trên tang quyến để vững tin và trung tín theo Chúa cho đến ngày gặp lại Bà Cụ trên Nước vinh hiển của Ngài.

*Đọc giả viết

-Lê văn Thể (Hoa kỳ): «Cảm tạ Chúa đã cho có tờ báo Đuốc Thiêng - Rất hữu ích và cần thiết cho quý tôi con của Chúa».

-MS Trần Nguyên (VN): «Vừa qua tình cờ xem trên mạng, chúng tôi được biết quý Hội Thánh có ra Đặc san Đuốc Thiêng có nội dung rất phong phú với nhiều chuyên mục có ích cho việc truyền giảng ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên. Hiện tại ở Việt Nam rất thiếu văn phẩm về lời Chúa, về Tin Lành nên rất cần sự giúp đỡ cho sách báo Tin Lành đến tín hữu ở vùng sâu, vùng xa không có điều kiện tiếp xúc và nghe lời Chúa cũng như sự chia sẻ văn hóa phẩm Tin Lành.

Qua thư nầy, chúng tôi nói lên nhu cầu để mong được quý Mục sư, quý hội thánh Tin Lành Châu Âu có sự trợ giúp cho số nhiều Đặc San Đuốc Thiêng các số gần đây gởi đến chúng tôi để phổ biến cho tín hữu các nơi ở vùng quê, vùng xa».

-MSNC Châu văn Hường (VN): «Chúng tôi rất vui mừng vì có được tờ báo Cơ Đốc khá phong phú về mọi mặt để cùng nhau gây dựng đời sống tâm linh của con dân Chúa khắp nơi luôn được tươi mới giữa thế gian tối tăm và tội lỗi nầy. Thật tiếc vì chưa nối mạng nên không xem được trên tran W để còn có nhiều điều bổ ích khác nữa; dầu vậy với tờ báo nầy chúng tôi có htể chuyền cho nhau để đọc cũng quý lắm rồi! Xin Ông MS Chủ Nhiệm cùng toàn Ban Biên Tập nhớ cầu nguyện cho anh em tín hữu chúng tôi tiếp tục được nhận báo Đuốc Thiêng các số tiếp theo. Xin cảm ơn Ông Mục sư Chủ Nhiệm cùng toàn Ban Biên Tập».

-Thanh Vân (Đức): «Tôi thật vui mừng hân hoan được thấy lại và được đọc bài của Tiến sĩ Trương Hoàng Lâm, tôi không hiểu vì sao từ lâu vắng bóng trên Đuốc Thiêng. Tôi và vài độc giả bạn hữu đã rất là mong đợi và thấy thiếu vắng! Nhớ nhung nữa! Nay lại được đọc những dòng khai sáng như gặp lại người bạn tâm tình lâu năm. Dr đã cho chúng tôi được kiến thức về thiên nhiên, mà đó cũng là kiến thức về thuộc linh, cũng như thuộc thể, tôi thấy vô cùng kính sợ Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tạo nên môi trường mà người ta cho là tự nhiên, nó không tự nhiên như ta nghĩ mà do bàn tay quyền năng của Tạo Hóa. Và tiến sĩ đã mở mang cho tôi biết đặc tính, tính chất và còn dạy chúng ta canh giữ, bảo tồn để tỏ lòng tôn trọng và cảm tạ những gì Chúa ban cho loài người.

Cho tôi gửi lời chào tham và cám ơn đến TS Trương Hoàng Lâm. Câu Chúa cho ông luôn có sức khỏe để tiếp tục viết cho chúng tôi, cho đọc giả trung thành! Cầu Chúa ở cùng Ban Biên Tập».

*Giới thiệu sách

Mục sư Nguyễn văn Bình, Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút Đuốc Thiêng vừa cho in xong các quyển sách sau đây:

1. «Thánh Kinh Nhân Địa Sử» với lời giới thiệu của nhà in ở bìa sau như sau: «Thánh Kinh Nhân Địa Sử » không phải là một quyển sách được dịch từ một quyển sách ngoại ngữ, nhưng đây là một biên khảo quan trọng, một công trình nghiên cứu về sử ký, địa lý và những nhân vật mà Kinh Thánh đã đề cập tới. «Thánh Kinh Nhân Địa Sử» giúp cho người đọc hiểu được lời Chúa cách sâu nhiệm hơn, xây dựng một nền tảng vững vàng trong kiến thức về Kinh thánh, cũng như giúp người đọc hiểu rõ hơn về những sự việc quan trọng mà Kinh thánh đã đề cập đến.

«Thánh Kinh Nhân địa sử» không phải là một quyển sách chỉ dành riêng cho các Mục sư, Truyền đạo, sinh viên thần học, nhưng là một quyển sách được viết cho tất cả con dân Chúa, những người yêu mến Kinh thánh và muốn hiểu Kinh thánh một cách sâu nhiệm.

Tác giả, Mục sư Nguyễn văn Bình, đã từng hầu việc Chúa trên 44 năm tại Việt Nam, Lào và Pháp. Với nhiều ân tứ đặc biệt, MS Nguyễn văn Bình đã được Chúa đặt để trong nhiều chức vụ quan trọng trong giáo hội : Giáo sư Thánh Kinh viện Thần học Âu Châu, MS quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris (Pháp quốc), Chủ Nhiệm báo Đuốc Thiêng và Giáo Hội Trưởng Giáo hội Tin Lành Việt Nam Âu Châu. Bên cạnh những chức vụ nầy, Mục sư Nguyễn văn Bình cũng đã dành nhiều thì giờ biên soạn, ấn hành nhiều tác phẩm bồi linh và dưỡng linh cho con dân Chúa. Hai trong số những tác phẩm ảnh hưởnh nhất mà Mục sư đã dày công nghiên cứu, biên soạn là Tuyển tập «Chuyện Hay Ý Đẹp» và «Thánh Kinh Nhân Địa Sử».

Khổ sách 16x24 cm, dày 270 trang, bìa màu, in bằng giấy láng với hình ảnh trang trí in nhiều màu, những câu Kinh thánh cũng được in màu riêng.

Muốn có sách, xin đến các nhà sách Tin Lành ở Việt Nam. Ở hải ngoại, xin liên lạc về Đuốc Thiêng. Giá mỗi quyển 20 Euros. Ở xa, gởi bằng bưu điện cộng thêm cước phí. Sách nặng khoảng 600 gram. (Hiện sách gửi bằng đường thủy từ Việt Nam sang, có lẽ cuối tháng 5 sẽ tới).

2. «Chuyện Hay Ý Đẹp» Gồm 1200 câu chuyện, là một cố gắng sưu tập những câu chuyện có ý nghĩa nhất qua các sác báo cũng như những tài liệu dưỡng linh và truyền giảng xa gần của nhiều tác giả khác nhau, không ngoài mục đích giúp cho người đọc có dịp suy gẫm để tìm cho mình phút giây trầm lặng suy tư về cuộc đời trên trần thế, đồng thời cũng có thể vui cười khi thấy những trào lộng thâm thúy qua các câu chuyện với những nhân vật hoặc có thật hoặc tưởng tượng trải nhiều thời đại khác nhau được góp nhặt lại. Đây cũng là những câu chuyện dùng làm tài liệu thí dụ hữu ích và sống động cho những nhà truyền giảng hoặc những công tác viên chia sẻ lời Chúa.

Sách khổ 14,3x20,3 cm, dày hơn 651 trang, nặng 600gr.

Muốn có sách xin tìm mua ở các nhá sách Tin Lành ở Việt Nam. Ở Hải ngoại, xin liên lạc với Đuốc Thiêng. Giá mỗi quyển 20 Euros. Nếu gởi bằng bưu điện xin cộng thêm tiền cước gởi.

*Đuốc Thiêng tri ân

Nhờ quý ân nhân và quý độc giả đã đóng góp ủng hộ giúp Đuốc Thiêng số 102 được phát hành dù phải chờ đợi khá lâu. Nay số thu góp tạm đủ để phát hành tờ báo. Thay cho Ban Biên Tập Đuốc Thiêng chân thành cám ơn quý ân nhân và quý độc giả đã ủng hộ Đuốc Thiêng sau đây:

Hội Thánh Tin Lành Akron (Ohio) 70USD, Cô Trần Kim Chi 30E, Bà Ân Huệ T. Hirashiki 100USD, Ô Nguyễn văn Hữu 50USD, ÔB Lê văn Thiện 100USD, A. Võ Đỗ Trạng 25E, Ô Phạm Xuân Nghĩa 30USD, Ô Nguyễn văn Rồng 30USD, Bà Hứa Thị Bạch Phụng 30USD, Bà Lê Trí Hoàng Anh 30E, A. Tạ Duy Sơn 20E, ÔB Lương văn Lê 50USD, Bà Dương Eugenie Batiste 20E, Bà Lê Thị Thanh Hà 30E, Bà Thái Thị Oanh 20E, ÔB Nguyễn văn Hà 20E, Bà Muôi Thị Huỳnh 60USD, Bà Le Bachelet Điểm 50E, ÔBMS Nguyễn văn Bảng 30USD, Ô Nguyễn Sỹ Chiến 40E, Cô Triệu Thị Mỹ Dung 50FS, Cô Triệu Thị Phương Lan 30E, Cô Lê Thị Thu Tâm 100E, ÔB Thái văn Bung 20E, Bà Dương Eugenie 50E, Xuân Hương T. Nguyễn 30USD, Ô Lê Ứng Tường 60E, ÔB Nguyễn Hoàng Linh 40USD, Bà Kim Mai Nguyễn 60USD, Ô.Rồng văn Nguyễn 30USD, ÔB Trần văn Trọng 100USD, Ô Trần Thành Paul 40E, ÔB Trần Tấn Nhứt 30USD, BS Nguyễn Thanh Giang 30E, AC Tạ Trung Dũng 30E, Bà Marie Hà 100E, ÔB Nguyễn Ngọc Điệp 30USD, ÔB Nguyễn văn Hà 20E, Bà Đinh Thị Hồng Lạc 50E, ÔB Guyot Phương & Lan 50E, Bà Dương Eugénie 20E, Bà Đặng Ánh Lan 20E, Bà Nguyễn Anna 100USD, ÔB MS Triệu Thái Sơn 100FS, ÔB Nguyễn Như Sơn 70USD, Bà Hoàng Cẩm Tú 30USD, AC Ninh Quốc Bảo 90E, AC Huỳnh văn Hiển 400DK, ÔB Trần Vi Hoàng 500DK, ÔB Vicky Q Vu 50USD, Cô Đỗ Khánh Linh 100E.

Cầu xin Chúa yêu thương ban nhiều ân phúc tốt nhất trên quý ân nhân và quý độc giả.


Đuốc Thiêng 102

01 Kho tàng vô giá - ĐTPÂ
02 Thơ: Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời - Tam Hải Trình Hữu Lân
03 Kinh Thánh là gì ? - Thánh Thơ Công Hội
04 Kinh Thánh nói về tái lâm và tận thế - Mục sư Nguyễn Văn Bình
05 Điều gi là quan trọng nhất trong cuộc đời - Bình Tú Ngọc
06 Thơ: Đi với Chúa - Tuyết Vân
07 Đấng ban sự sống - Mục sư Trần Hữu Thành
08 Thơ: Ấm áp - Võ Chánh Tiết
09 Tiểu sử Thánh Ca: "Vì Giê-xu sống" - Fanyia
10 Thơ: Cẩn thận làm theo lời Chúa - Trần Nguyên Lam Bửu
11 Phục vụ Chúa - Mục sư Nguyễn Văn Bình
12 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
13 Xứ Do Thái khi Chúa Jêsus khởi sự công tác - Mai Đào
14 Phân loại thực vật - Dr Trương Hoàng Lâm
15 Tôi là mẹ - Bà Lê Văn Bắc
16 Tin Tức 1/2: Tin Vắn Khắp Nơi & Việt Nam và Hải Ngoại - Vinh Bằng
17 Tin Tức 2/2: Hội Thánh Paris và Giáo Hạt Pháp & Liên Quan tới Đuốc Thiêng - Vinh Bằng