Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)

Thơ: Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời - Tam Hải Trình Hữu Lân

Đuốc Thiêng 102, tháng 05 năm 2010


Sung sướng quá tôi đã tìm nhận được
Những lời vàng từ nơi Chúa ban cho
Tôi vui mừng và hớn hở reo to
Cảm tạ Chúa, Đức Chúa Trời huyền diệu.

Lời của Ngài là âm thanh muôn điệu

Dậy hồn tôi những rung động say mê
Chúa dựng nên những ân điển tràn trề
Và quyền phép dẫn tôi vào cuộc sống.

Lời Kinh thánh thật huyền vi cao rộng

Luật pháp bày ra với cả chương trình
Tôi nương mình về với Đức Thánh Linh
Và từ đó dẫy đầy bao phước hạnh.

Lời của Ngài là quyền năng sức mạnh

Đập vỡ tan những lo nghĩ buồn phiền
Ban cho tôi sự nương tựa bình yên
Tôi tin cậy và sẵn sàng vâng phục.

Lời của Ngài là khôn vàng thước ngọc

Tôi noi theo và mạnh dạn tiến lên
Sống theo ngài tôi vững một niềm tin
Ôi vinh hiển Lời của Ngài vững lập.

Là ngọn đèn để sáng soi cùng khắp

Bày tỏ yêu thương chân lý nhiệm mầu
Khắp nơi nơi tận đất thấp trời cao
Lời Kinh thánh tỏa hào quang soi sáng.

Là kho báu một tài nguyên vô hạn

Bạn khôn ngoan sự trí thức tuyệt vời
Cứu rỗi chương trình bày tỏ khắp nơi
Từ sáng thế... cho đến ngày tận thế.

Lời Kinh thánh ngàn năm vẫn còn đó

Halêlugia cảm tạ ơn Ngài
Những lời vàng ghi khắc chẳng hề phai

Nguyện thần Chúa ban thêm nhiều ơn phước.


Đuốc Thiêng 102

01 Kho tàng vô giá - ĐTPÂ
02 Thơ: Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời - Tam Hải Trình Hữu Lân
03 Kinh Thánh là gì ? - Thánh Thơ Công Hội
04 Kinh Thánh nói về tái lâm và tận thế - Mục sư Nguyễn Văn Bình
05 Điều gi là quan trọng nhất trong cuộc đời - Bình Tú Ngọc
06 Thơ: Đi với Chúa - Tuyết Vân
07 Đấng ban sự sống - Mục sư Trần Hữu Thành
08 Thơ: Ấm áp - Võ Chánh Tiết
09 Tiểu sử Thánh Ca: "Vì Giê-xu sống" - Fanyia
10 Thơ: Cẩn thận làm theo lời Chúa - Trần Nguyên Lam Bửu
11 Phục vụ Chúa - Mục sư Nguyễn Văn Bình
12 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
13 Xứ Do Thái khi Chúa Jêsus khởi sự công tác - Mai Đào
14 Phân loại thực vật - Dr Trương Hoàng Lâm
15 Tôi là mẹ - Bà Lê Văn Bắc
16 Tin Tức 1/2: Tin Vắn Khắp Nơi & Việt Nam và Hải Ngoại - Vinh Bằng
17 Tin Tức 2/2: Hội Thánh Paris và Giáo Hạt Pháp & Liên Quan tới Đuốc Thiêng - Vinh Bằng