Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)

Thơ: Đi với Chúa - Tuyết Vân

Đuốc Thiêng 102, tháng 05 năm 2010


Con muốn cảm tạ Chúa
Năm xưa đã giáng trần
Ban món quà vô giá
Để cứu chuộc muôn dân

Con muốn tôn vinh Chúa
Chính Ngài thắng ma vương
Phục sinh – ngôi mộ rỗng
Quyền năng Chúa khôn lường!

Con muốn đi với Chúa
Chỉ một mình Ngài thôi
Bên Cha hoài nương tựa
Hôm nay, cả cuộc đời

Con muốn đi với Chúa
Mang thập giá trên vai
Dầu bước đời gian khổ
Vẫn trung tín theo Ngài

Con muốn đi với Chúa
Đến tận chốn lầm than
Nơi đồng hương hư mất
Chẳng ai viếng ngó ngàng

Con muốn đi với Chúa
Con muốn ngợi tôn Ngài
Con muốn cảm tạ Chúa
Thật muốn mỗi một ngày!



Đuốc Thiêng 102

01 Kho tàng vô giá - ĐTPÂ
02 Thơ: Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời - Tam Hải Trình Hữu Lân
03 Kinh Thánh là gì ? - Thánh Thơ Công Hội
04 Kinh Thánh nói về tái lâm và tận thế - Mục sư Nguyễn Văn Bình
05 Điều gi là quan trọng nhất trong cuộc đời - Bình Tú Ngọc
06 Thơ: Đi với Chúa - Tuyết Vân
07 Đấng ban sự sống - Mục sư Trần Hữu Thành
08 Thơ: Ấm áp - Võ Chánh Tiết
09 Tiểu sử Thánh Ca: "Vì Giê-xu sống" - Fanyia
10 Thơ: Cẩn thận làm theo lời Chúa - Trần Nguyên Lam Bửu
11 Phục vụ Chúa - Mục sư Nguyễn Văn Bình
12 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
13 Xứ Do Thái khi Chúa Jêsus khởi sự công tác - Mai Đào
14 Phân loại thực vật - Dr Trương Hoàng Lâm
15 Tôi là mẹ - Bà Lê Văn Bắc
16 Tin Tức 1/2: Tin Vắn Khắp Nơi & Việt Nam và Hải Ngoại - Vinh Bằng
17 Tin Tức 2/2: Hội Thánh Paris và Giáo Hạt Pháp & Liên Quan tới Đuốc Thiêng - Vinh Bằng