Đặc san báo Đuốc Thiêng - Chủ bút Mục sư Nguyễn Văn Bình

Thơ: Xin Chúa sai con đi - Đức Huy

Đuốc Thiêng 103, tháng 11 năm 2010


Con nghe Chúa phán cùng mình:
Ta sai ai sẽ đi bằng niềm tin
Ai sẽ đi quyết giữ gìn
Lời Chúa văng vẳng ân tình ngất ngây

Có con đây, có con đây
Xin Chúa sai biểu lòng nầy dạ thưa
Chúa đẹp dạ ban nắng mưa
Ân sủng nguồn phước chẳng chừa một ai

Tạ ơn Chúa gương Êsai
Dự ngôn về Chúa xưa mai rành rành
Lòng ghi tạc Đấng Cao Xanh
Con nghe tiếng gọi thanh thanh Ngài mời

Vâng thưa Ngài Đức Chúa Trời
Hành trang sắm sửa trọn đời kính yêu
Ngài sai con dạ sớm chiều
Ra đi nhiệm vụ việc nhiều Chúa giao

Dẫu sóng gió dù ba đào
Con luôn nhận lãnh ngọt ngào tâm linh
Khắc ghi lời Chúa linh trình
Tin Lành đạo Chúa an bình con đi.


Kỷ niệm Đại Hội Tin Lành Việt Nam Âu Châu
lần thứ 26 tại Berlin
từ ngày 01-08 đến ngày 06-08-2010.


Đuốc Thiêng 103

01 Tâm trí con người; - ĐTPÂ
02 Thơ: Xin Chúa sai con đi - Đức Huy
03 Người được Chúa sai đi - Mục sư Nguyễn Văn Bình
04 Người đàn bà ở Thêcôa - Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
05 Tiểu sử Thánh ca: "Giê-xu Đấng hằng yêu thương tôi" - Fanyia
06 Thơ: Yêu Chúa - Trần Nguyên Lam Bửu
07 Tìm hiểu cuộc cải chánh của Martin Luther - Diệp Dung
08 Điều rất cần cho chúng ta - Mục sư Trần Hữu Thành
09 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
10 Một vài loài cây có độc tính - Dr Trương Hoàng Lâm
11 Vật đổi sao dời - Bà Lê Văn Bắc
12 Xứ Do Thái trước khi Chúa Jêsus khởi sự cộng tác - Mai Đào
13 Tin Tức - Vinh Bằng