Đặc san báo Đuốc Thiêng - Chủ bút Mục sư Nguyễn Văn Bình

Thơ: Yêu Chúa - Trần Nguyên Lam Bửu

Đuốc Thiêng 103, tháng 11 năm 2010


(Theo Giăng 21:13-23)

Chúa hỏi rằng con yêu Chúa không?
Chúa ơi Chúa biết tận sâu lòng
Rằng con yêu Chúa, con yêu Chúa
Yếu đuối đời con Chúa cảm thông.

Chúa hỏi rằng con yêu Chúa không?
Yêu như bằng hữu lúc chờ mong
Hay yêu chỉ tựa như người khác
Yêu để mà yêu chẳng cậy trông?

Chúa hỏi rằng con yêu Chúa không?
Yêu như chính Chúa huyết tuôn giòng
Yêu bằng tình Chúa yêu trần thế
Hay chỉ tình yêu loại viễn vông?

Chúa hỏi rằng con yêu Chúa không?
Sao con mãi sống kiếp long đong
Chưa chăn chiên Chúa hay theo Chúa
Chẳng kiếm tìm chiên lạc giữa đồng?

Chúa biết rằng con yêu Chúa không?
Ngày đêm ngấn lệ mắt lưng tròng
Con yêu Chúa lắm, con yêu Chúa
Như kẻ chờ trông mẹ ẵm bồng.

Chúa biết rằng con yêu Chúa không?
Yêu hơn tình nặng nghĩa vợ chồng
Yêu hơn người khác từng yêu Chúa
Ấp ủ đời con mọi ấm nồng.

Chúa biết rằng con yêu Chúa không?
Dù Xuân hay hạ lẫn thu đông.
Trèo đèo vượt suối đâu nề khó
Trách nhiệm Ngài giao nguyện gánh gồng.

Chúa biết rằng con yêu Chúa không?
Ngày đêm giữ vẹn mối thông công
Yêu Ngài thắm thiết nguyền sinh tử
Chẳng ngại hùm beo ngại núi sông!
Đuốc Thiêng 103

01 Tâm trí con người; - ĐTPÂ
02 Thơ: Xin Chúa sai con đi - Đức Huy
03 Người được Chúa sai đi - Mục sư Nguyễn Văn Bình
04 Người đàn bà ở Thêcôa - Bà Mục sư Nguyễn Văn Bình
05 Tiểu sử Thánh ca: "Giê-xu Đấng hằng yêu thương tôi" - Fanyia
06 Thơ: Yêu Chúa - Trần Nguyên Lam Bửu
07 Tìm hiểu cuộc cải chánh của Martin Luther - Diệp Dung
08 Điều rất cần cho chúng ta - Mục sư Trần Hữu Thành
09 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
10 Một vài loài cây có độc tính - Dr Trương Hoàng Lâm
11 Vật đổi sao dời - Bà Lê Văn Bắc
12 Xứ Do Thái trước khi Chúa Jêsus khởi sự cộng tác - Mai Đào
13 Tin Tức - Vinh Bằng