Hội thánh Paris -> Tổng Kết Hoạt Động


Tổng Kết Hoạt Động - Tháng 08 & 09/2017

Tổng Kết Hoạt Động tháng 08 & 09/2017 (PDF)


Các sứ điệp trong tháng

1. MS Nguyễn Văn Bình
• Đối phó với hoàn cảnh (Gia-cơ 5:13-20)
• Người tín đồ đối phó với bệnh tật (Gia-cơ 5:14-18)
• Ăn ở hòa thuận (Thi Thiên 133:1-3)
• Đấng nuôi dưỡng tôi (Thi Thiên 23:1-6)

2. MS Nguyễn Bê Tên (Úc Châu)
• Chiến lược phát triển Hội Thánh (Công vụ các sứ đồ 2:42-47)

3. Cô Trương Hoàng Phương Tâm
• Chúa chúng ta vĩ đại hơn hết (Ê-sai 40:12-28)
• Sức mới Chúa ban (Ê-sai 40:27-31)
• Sự giàu có Chúa ban (Ê-phê-sô 1:15-23)

Các sinh hoạt khác

• Ban Phụ nữ & Nam giới đã nhóm lại tại nhà cô Trương Hoàng Phương Tâm vào ngày 16/09/2017. Tổng cộng có 26 người tham dự.

• Để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 500 năm Cải chánh Giáo hội toàn cầu & 31 năm ngày thành lập Hội Thánh Tin lành VN tại Paris, ban Truyền giáo đã phát thiệp mời & chứng đạo tại Paris 13e vào ngày 30/09/2017.

• Mục sư Nguyễn Văn Bình cùng gia đình trong chuyến về Việt Nam (tháng 08/2017) đã ghé thăm các Hội Thánh Tin lành VN tại Singapore & Mã Lai.

Tin vui

• Lễ Thành hôn của anh Nguyễn Thánh Ngôn (Noisiel, Pháp) & chị Lê Ngọc Anh (Cần Thơ, Việt Nam) đã được cử hành vào ngày 24/08/2017 tại nhà thờ Tin lành Vĩnh Long.
Xin chúc mừng anh chị !

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa cho các sinh hoạt trong tháng của Hội Thánh :


               Mục sư Nguyễn Bê Tên                                                           Cô Trương Hoàng Phương Tâm     


          Ban Tráng niên hát tôn vinh Chúa                                        Nhóm ban Phụ nữ & Nam giới (16/09/2017)                 


          Nhóm ban Phụ nữ & Nam giới (16/09/2017)                           Phát thiệp mời & chứng đạo tại Paris 13e (30/09/2017)


       Phát thiệp mời & chứng đạo tại Paris 13e (30/09/2017)        Ông bà MS Bình cùng gia đình đi thăm Hội Thánh Việt Nam
                                                                                       tại Singapore


      Ông bà MS Bình cùng gia đình đi thăm Hội Thánh Việt Nam     Ông bà MS Bình cùng gia đình đi thăm Hội Thánh Việt Nam 
      tại Singapore                                                                 tại Mã Lai


      Ông bà MS Bình cùng gia đình đi thăm Hội Thánh Việt Nam  Lễ Thành hôn của anh Nguyễn Thánh Ngôn & chị Lê Ngọc Anh
      tại Mã Lai                                                                  (24/08/2017)                   ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc