Hội thánh Paris -> Tổng Kết Hoạt Động


Tổng Kết Hoạt Động - Tháng 01/2018

Tổng Kết Hoạt Động tháng 01/2018 (PDF)


Các sứ điệp trong tháng

1. MS Nguyễn Văn Bình
•    Trông đợi Đức Giê-hô-va (Ê-sai 40:25-31)
•    Nữ Chấp sự Phê -bê (Rô-ma 16:1-2)
•    Người tín hữu Tin Lành đối với việc tương tế (Rô-ma 12:9-16)

2. Cô Trương Hoàng Phương Tâm
•    Khi Chúa vào lòng (Lu-ca 19:1-10)

Các sinh hoạt khác

•   Hội đồng Thường niên của Hội Thánh Tin Lành VN tại Paris đã được tổ chức vào ngày 21/01/2018. Trình tự của Hội đồng :
-    Tổng kết hoạt động của Hội Thánh năm 2017.
-    Bỏ phiếu lưu mời Quản Nhiệm Hội Thánh.
-    Bầu các nữ Chấp Sự mới (nhiệm kỳ 2 năm).
-    Tổng cộng có 59 người tham gia bỏ phiếu.

•    Hiện nay, Hội Thánh Paris có tổng cộng 135 tín hữu. Trong năm 2017 :
-    Hội Thánh Paris đã có thêm 15 tín hữu mới.
-    Giúp kinh phí để xây 5 nhà tình thương tại VN (1.600 EUR/căn nhà)
-    Giúp 4 nhân sự mở Nhóm Tín Hữu tại U Minh & Khe Sanh: 1.000 EUR
-    Giúp học bổng cho 7 sinh viên nghèo: 1.900 EUR

•    Kết quả bầu cử:
MS. Nguyễn Văn Bình (55/59 phiếu), được mời tiếp tục làm Quản Nhiệm Hội Thánh

•    Đắc cử vào Ban Chấp Sự:
-    Bà Ayun Priscille (32/59 phiếu)
-    Bà Đặng Ánh Lan (39/59 phiếu)  
-    Cô Trương Hoàng Phương Tâm (44/59 phiếu)

•    Ban Chấp Hành 2018:
-    Thư ký: Anh Nguyễn Thánh Ngôn
-    Thủ quỹ: Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-    Nghị viên:
-    Ông Lê Văn Tâm
-    Ông Lê Thanh Toàn
-    Ông Nguyễn Michel
-    Bà Đặng Ánh Lan
-    Bà Ayun Priscille

•    Mục tiêu của năm 2018:
-    Tiếp tục ủng hộ Mục vụ Vỡ Đất Mới.
-    Xây nhà tình thương.
-    Giúp nhân sự mở nhóm tín hữu mới.
-    Cấp học bổng cho sinh viên nghèo tại VN.

Hội Thánh xin kêu gọi các tín hữu & thân hữu gần xa tích cực tham gia vào công việc của nhà Chúa bằng cách cầu nguyện & đóng góp cho các mục tiêu này !

Quý vị ở xa nếu muốn đóng góp, xin ký ngân phiếu & gửi về Trụ sở của Hội Thánh (05 Villa du Maine, 77186 Noisiel, France) với tên người thụ hưởng (Bénéficiaire): Eglise Evangélique Vietnamienne de Paris. Xin chân thành cảm ơn !

•    Bài Tổng Kết hoạt động của Hội Thánh sẽ được trình chiếu vào các Chúa Nhật đầu & cuối tháng, trước giờ thờ phượng. Mời quý vị chú ý đón xem!

•    Quý vị có thể xem lại Bài Tổng Kết hoạt động của Hội Thánh qua:
-    Site internet của Hội Thánh: http://tinlanhparis.com/
-    Sổ Thông báo & Tổng kết Hoạt động (trên bàn ở cuối phòng nhóm)

Sinh nhật trong Tháng 01/2018
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Paris xin gửi lời chúc mừng sinh nhật đến:

•    Bà Võ Thị Nhuyến                 
•    Bà Trần Thị Lan                    
•    Ông Lê Thanh Toàn               
•    Ông Đặng Hữu Khánh 
•    Ông Lê Văn Tâm
•    Cô Nguyễn Thị Hạnh
•    Bà Guyot Phương Lan
•    Cô Trương Hoàng Phương Tâm
•    Bà Ayun Priscille
•    Bà Dương Eugénie
•    Cô Đinh Thị Hiếu

Tin Buồn

Thân mẫu cô Đặng Thị Bảy (Út Tình) đồng thời là Bà Ngoại cô Huỳnh Hương đã qua đời ngày 15/01/2018 tại Việt Nam.
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Paris xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến anh chị Đặng Hữu Khánh, anh chị Huỳnh Victor cùng gia đình.

Suy niệm lời Chúa

«Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu». (1 Cô rinh tô 15:58)

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa cho các sinh hoạt trong tháng của Hội Thánh :


     Hội đồng Thường Niên đã được tổ chức vào ngày 21/01/2018                         Ra mắt Ban Chấp Sự mới 
ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc