Hội thánh Paris -> Tổng Kết Hoạt Động


Tổng Kết Hoạt Động - Tháng 12/2017

Tổng Kết Hoạt Động tháng 12/2017 (PDF)


Các sứ điệp trong tháng

1. MS Nguyễn Văn Bình
•    Người tín đồ Tin Lành đối với công việc Chúa (Rô-ma 12:9-16)
•    Sự vui mừng lớn cho muôn dân (Lu-ca 2:1-20)
•    Người tín đồ Tin Lành đối với hoàn cảnh (Rô-ma 12:9-16)

2. Cô Trương Hoàng Phương Tâm
•    Những người chăn chiên tỉnh thức (Lu-ca 2:8-14)

3. TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
•    Đặc trưng của Kinh Thánh (Thi Thiên 119:102-106)

Các sinh hoạt khác

•    Giờ thi Kinh Thánh của các em thiếu niên đã diễn ra vào ngày 10/12/2017.
•    Để chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh, Ban Truyền giáo và một số tín hữu đã phát thiệp mời & chứng đạo tại Khu Thương mại      Paris 13e vào ngày 16/12/2017.
•    Ban Thanh Niên đã nhóm lại tại nhà anh chị Nguyễn Thánh Đạo (Montévrain) vào ngày 16/12/2017. Tổng cộng có 41       người tham dự.
•    Các chị em trong Hội Thánh đã đến thăm & tặng quà cho cô Lê Thị Ngọc Lâm & con gái mới sinh vào ngày      
      18/12/2017.
•    Lễ Giáng Sinh cho tín hữu đã được tổ chức vào ngày 17/12/2017. Nhân dịp này, các thành viên Trường Chúa Nhật
      đã được nhận phần thưởng.
•    Lễ Giáng Sinh chính thức đã diễn ra vào ngày 24/12/2017. Đông đảo thân hữu & tín hữu đã đến tham dự. Đặc biệt,
      qua phần truyền giảng của MS. Nguyễn Văn Bình, chị Trần Đào Mai (Lyon) đã nhận tin Chúa.
      Lễ Giáng Sinh vào Chúa Nhựt 24/12/2017 trên Youtube: https://youtu.be/S08AwNy2_w0

« Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở ». (Ma-thi-ơ 7:7-8)

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa cho các sinh hoạt trong tháng của Hội Thánh :


   Các em thiếu niên trong giờ thi Kinh Thánh (10/12/2017)     Nhóm phát thiệp mời & chứng đạo tại Paris 13e (16/12/2017) 


    Nhóm phát thiệp mời & chứng đạo tại Paris 13e (16/12/2017)   Bà Mar Kinoyane & hai con gái phát thiệp mời tại Paris 13e                    

      Thăm cô Lê Thị Ngọc Lâm & con gái mới sinh (18/12/2017)  Nhóm Ban Thanh Niên tại nhà anh chị Nguyễn Thánh Đạo
                                                                                                                 (16/12/2017)

                   Anh Trần Anh Kiệt hướng dẫn                                           Bà Ayun Priscille hát tôn vinh Chúa


     Cô Nguyễn Hoàng An làm chứng về những ơn phước Chúa      Trò chơi Đố Kinh Thánh do Thầy truyền đạo Jean-Michel
                                                                                         Mayeur chủ trì

    Trò chơi Đoán chữ do anh Nguyễn Thánh Đạo làm quản trò   Cô Hoàng An và hai em Elisabeth, Alexandra hát tôn vinh Chúa
   

                  Lễ Giáng Sinh cho tín hữu (17/12/2017)                            Hợp ca « Minuit Chrétien » - Ban Thanh niên


     Đơn ca « Ước mơ mùa Giáng Sinh » - Bà Lê Thị Cẩm Nhung        Đơn ca « Tình yêu Thiên Chúa » - Em Nguyễn Kiều Mi


        Sứ điệp « Những người chăn chiên tỉnh thức »                       Phát thưởng cho các thành viên Trường Chúa Nhật
        - Cô Trương Hoàng Phương Tâm


          Lễ Giáng Sinh cho thân hữu & tín hữu (24/12/2017)                   Hợp ca « Tình yêu giáng thế » - Ban hát lễ


     Hoạt cảnh « Tại làng Na-xa-rét năm xưa » - Ban Thiếu niên                  Tốp ca « Ô, Bết-lê-hem ấp nhỏ »


    Hoạt cảnh « Tại thành Bết-lê-hem năm xưa » -Ban Thiếu niên          Tốp ca « Đêm hòa bình cho loài người »


                  Múa « Huyền diệu đêm giáng sinh »                                   Tốp ca « Giê-xu Cứu Chúa đã hạ sinh »


        Hoạt cảnh « Bên máng cỏ năm xưa » - Ban Thiếu niên          Sứ điệp Giáng Sinh « Sự vui mừng lớn cho muôn dân »
                                                                                                             - MS. Nguyễn Văn Bình


        Phát quà Giáng Sinh cho các em thiếu niên & thiếu nhi                            Tiệc mừng lễ Giáng SinhĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc