Hội thánh Paris -> Tổng Kết Hoạt Động


Tổng Kết Hoạt Động - Tháng 10/2017

Tổng Kết Hoạt Động tháng 10/2017 (PDF)


Các sứ điệp trong tháng

1. MS Nguyễn Văn Bình
• Đấng bảo vệ tôi (Thi Thiên 23: 1-6)
• Đạo Tin Lành (Mác 1: 9-20)
• Đấng chăn giữ tôi, chăm sóc tôi (Thi Thiên 23: 1-6)
• Đấng chăn giữ tôi, ban phước cho tôi (Thi Thiên 23:1-6)

2. Cô Trương Hoàng Phương Tâm
• Sự giàu có Chúa ban (Ê-phê-sô 1:15-23)

Các sinh hoạt khác

• Lớp Giáo lý Căn Bản dành cho ứng viên nhận Báp Tem đã được khai giảng vào lúc 14g30 Chúa nhựt 15/10/2017 tại phòng Thiếu nhi (nhà thờ Paris 13e). Giờ học : 14g30 - 15g15 Chúa Nhật hàng tuần, do MS Nguyễn Văn Bình đảm trách.

• Lễ kỷ niệm 500 năm Cải chánh Giáo hội toàn cầu & 31 năm ngày thành lập Hội Thánh Tin lành VN tại Paris đã được tổ chức vào Chúa Nhật 08/10/2017 tại Nhà thờ Paris 13e. Đông đảo tín hữu & thân hữu đã tới dự.

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa cho các sinh hoạt trong tháng của Hội Thánh :


          Lớp Giáo lý Căn Bản dành cho ứng viên nhận Báp Tem                                Cầu nguyện khai lễ     


      Hợp ca « Hội Thánh vững bền » - Ban hát lễ Hội Thánh          Hợp ca « Grandes et merveilleuses » - Ban Thiếu niên                    

      Đơn ca « Niềm vui mới » - Cô Lê Thị Cẩm Nhung                     Đọc Kinh Thánh « Mác 1:9-20 » - Bà Lê Thị Kim Thu

     Song ca « Ngài là tất cả cho tôi » - Thanh Mai & Hoàng An   Đơn ca « Thánh Chúa thành tín rất lớn thay »
                                                                                       - Anh Nguyễn Thánh Ngôn

      Giảng lời Chúa « Đạo Tin Lành » - MS. Nguyễn Văn Bình         Kết quả truyền giảng: Anh Vương Trí Hùng
                                                                                         & chị Trần Thị Tuyết Hạnh nhận tin Chúa

      Tiệc thông công sau giờ thờ phượng                                   Bánh Sinh Nhật mừng 31 năm ngày thành lập Hội Thánh,
                                                                                         do chị Cẩm Hồng thực hiện


ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc