Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)Tôi phải làm gì để được cứu rỗi - ĐTPÂ

Đuốc Thiêng 97, tháng 10 năm 2008Vì biết suy nghĩ, nên con người có nhiều câu hỏi. Có câu hỏi có tính cách tổng quát như: Thế giới đi về đâu? Nhân lại có hy vọng thoát khỏi trận thế chiến thứ ba không? Tiền đồ của dân tộc ta thế nào? v.v... Cũng có những câu hỏi được giới hạn trong phạm vi gia đình, liên hệ đến công ăn việc làm của người chủ gia đình, việc quán xuyến lo lắng trong gia đình của người nội trợ, việc học hành của con cái, v.v... Rồi đến những câu hỏi liên hệ đến cá nhân: Hôm nay tôi làm gì? Đi đâu? Tương lai tôi sẽ ra sao? v.v... Nhưng chắc chắn câu hỏi quan trọng nhất của tất cả mọi người, thuộc mọi thế hệ, mọi phương trời, mọi màu da chủng tộc, là câu: "Tôi phải làm gì để được cứu rỗi?". Có người có thể đặt câu hỏi nầy cách khác, như : Làm cách nào tôi được hạnh phúc vĩnh cửu? Làm sao tôi khỏi sa vào hỏa ngục? v.v... Nhưng dù thay đổi từ ngữ và cách đặt câu hỏi, tất cả mọi người đều muốn biết: Làm cách nào khi rời cõi trần gian nầy, tôi được vào cõi phúc lạc mà không bị hình phạt trong âm phủ?

Trước hết, muốn được cứu rỗi, chúng ta phải thú nhận với Thượng Đế chúng ta có tội với Ngài. Rất có thể có người không làm gì nên tội theo tiêu chuẩn luật pháp hay theo tiêu chuẩn luân lý của loài người, nhưng theo tiêu chuẩn của Thượng Đế thì "Tất cả mọi ngưòi đều đã phạm tội, thiếu hụt tiêu chuẩn vinh quang thánh thiện của Thượng Đế". Câu nầy được chép trong Thánh Kinh Tân Ước, thư Rôma chương 3, câu 23.

Chúng ta đều biết rằng, một khi có tôi, chúng ta phải bị hình phạt. Thượng Đế là Đấng Thánh khiết, Ngài hình phạt tất cả tội lỗi, theo như Rôma 6: 23 thì: "Tiền công của tội lỗi là sự chết". Loài người vốn được Thượng Đế tạo dựng để sống mãi mãi trong tình thương và hạnh phúc, nhưng vì cố tình nghịch mạng Thượng Đế nên cả nhân loại đã lãnh lấy bản án tử hình và ai sinh ra trên đời đều phải chết cả. Ngoài cái chết thể xác, còn cái chết đời đời trong hỏa ngục, Thánh kinh gọi là "sự chết thứ hai". Nhưng nhờ có giải pháp cứu rỗi của Thượng Đế, quý vị và chúng tôi không phải lãnh sự chết thứ hai.Đuốc Thiêng 97

1 Tôi phải làm gì để được cứu rỗi - ĐTPÂ
2 Thơ : Chúa yêu con - Emmanuel
3 Phierơ - Mục sư Nguyễn Văn Bình
4 Thơ : Vết chân trên cát - Vũ Quý Hảo
5 Hình ảnh Ðức Chúa Trời - Mục sư Vũ ngọc Văn
6 Ân tứ Thánh Linh - Mai Đào
7 Thơ : Mau về sống cảnh hiển vinh - Trần Nguyên Lam Bửu
8 Đời Chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
9 Cầu Nguyện không nói ra được - Mỹ Khanh Fleckner
10 Xứ Do thái hồi Chúa Giê Xu sanh ra - Mai Đào
11 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
12 Xây nhà tình thương - Nguyễn Đình Bùi Thị
13 Ngày xưa nỗi nhớ - Bà Lê Văn BắcThượng Đế là Đấng Thánh khiết, nhưng Ngài cũng là Đấng yêu thương mở con đường cứu rỗi cho nhân loại. Phúc âm Giăng 3:16 chép: "Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi đã hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Thượng Đế đều không bị hư vong, nhưng được sự sống vĩnh viễn". Và thư Rôma 5: 8 chép rằng: "Thượng Đế đã chứng tỏ tình yêu Ngài đối với chúng ta, khi Chúa cứu Thế chịu chết thay thế chúng ta là con người tội lỗi". Vì không ai có thể mở con đường giải thoát từ đất lên trời, nên Chúa Cứu Thế là Con Thượng Đế đã tình nguyện xuống trần làm người, sống với nhân loại trong 33 năm để chia xẻ các khổ đau yếu đuối của con người, rồi xả thân trên cây thập tự, chịu hình phạt vì tất cả tội lỗi quý vị và chúng tôi đã phạm và mở con đường cứu rỗi nhân loại, từ trời xuống đất.

Đường cứu rỗi đã mở, chúng ta phải ăn năn hối cải và tiếp nhận Chúa Cứu Thế. Có ngưòi nói : Tôi tin Thượng Đế, tôi biết mình có tội với Thượng Đế, nhưng chưa được cứu rỗi vì chưa quyết định lìa bỏ tội lỗi và mở lòng ra tiếp nhận Chúa Cứu Thế làm Chúa, làm Chủ đời sống mình. Phúc âm Giăng 1:12 chép rằng: "Tất cả những người tiếp nhận Chúa đếu được quyền làm con cái Thượng Đế" Tiếp nhận Chúa là đặt niềm tin nơi Chúa.

Với lòng ăn năn thống hối, quý vị có thể thưa với Chúa mấy lời đơn sơ từ đáy lòng như: "Kính lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã chịu chết trên cây thập tự vì tội lỗi con. Bây giờ con mở lòng ra, xin Chúa vào làm chủ đời sống con. Xin Chúa lấy huyết thánh Chúa đã đổ ra trên cây thập tự rửa sạch tất cả tội lỗi con và hướng dẫn con theo Chúa trọn đời con".

Sau khi đã cầu nguyện như vậy, quý vị được Thượng Đế tiếp nhận và sinh thành làm con cái Ngài, và quý vị cần đọc Thánh kinh để được nuôi dưỡng trong Chúa, vì Lời Thánh Kinh là cơm, là nước uống hằng ngày để cho tâm linh tăng trưởng vững mạnh.