Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)Thơ : Vết chân trên cát - Vũ Quý Hảo

(phỏng dịch bài: Footprints in the sand)

Đuốc Thiêng 97, tháng 10 năm 2008Một đêm anh nọ nằm mơ

Cùng Chúa dạo biển nên thơ vô cùng

Cảnh đời phản chiếu thiên cung

Cát in bốn vết chân cùng bước nhanh

Hai của Chúa, hai của anh

Thầy trò nhịp bước song hành rất vui

Bỗng dưng anh chợt nhìn lui

Đời anh nhiều lúc dập vùi khổ đau

Đắng cay hầu ngập mái đầu

Mà vết chân Chúa biến đâu mất rồi?

Đơn côi, tan tác, tơi bời

Bơ vơ, lạc lõng, bồi hồi, ngẩn ngơ

Đau thương, đổ vở, nghi ngờ

Anh đi hỏi Chúa: "Bấy giờ Chúa đâu?

Đời con theo Chúa đã lâu

Lời Chúa đã hứa, biển dâu không rời

Tại sao Chúa chẳng giữ lời?

Bỏ con côi cút lúc đời phong ba?"


Chúa rằng: "Con quý của ta

Thầy bên con đó, chẳng xa phút nào

Mỗi khi sóng gió ba đào

Bốn vết chân đã nhập vào làm hai

Vì con được vác trên vai

In vết chân đó, chẳng ai khác thầy"
.


Cảm đề báo Đuốc Thiêng Paris, số 90, kính tặng Mục sư Nguyễn văn Bình, chủ nhiệm, và quý độc giả của Đuốc Thiêng.Đuốc Thiêng 97

1 Tôi phải làm gì để được cứu rỗi - ĐTPÂ
2 Thơ : Chúa yêu con - Emmanuel
3 Phierơ - Mục sư Nguyễn Văn Bình
4 Thơ : Vết chân trên cát - Vũ Quý Hảo
5 Hình ảnh Ðức Chúa Trời - Mục sư Vũ ngọc Văn
6 Ân tứ Thánh Linh - Mai Đào
7 Thơ : Mau về sống cảnh hiển vinh - Trần Nguyên Lam Bửu
8 Đời Chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
9 Cầu Nguyện không nói ra được - Mỹ Khanh Fleckner
10 Xứ Do thái hồi Chúa Giê Xu sanh ra - Mai Đào
11 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
12 Xây nhà tình thương - Nguyễn Đình Bùi Thị
13 Ngày xưa nỗi nhớ - Bà Lê Văn Bắc