Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)Thơ : Chúa yêu con - Emmanuel

Đuốc Thiêng 97, tháng 10 năm 2008Huyền diệu thay tình yêu Cha bất diệt
Quý báu thay ơn tuyệt đỉnh Cha ban
Tình yêu Ngài chiếu sáng khắp trần gian
Làm tươi mới tâm hồn đang oan nghiệt

Khắp trái đất muôn người nào ai biết?
Yêu nhân gian Chúa tha thiết chờ mong
Huyết thánh Ngài nhuần gội thật trắng trong
Cho những kẻ còn chìm trong bể tội

Chúa chờ kẻ lòng ăn năn hối lỗi
Đến với Ngài ơn cứu được vuông tròn
Ôm vào lòng nói trọn tiếng yêu con
Tình yêu Chúa là tình yêu bất diệt.
Đuốc Thiêng 97

1 Tôi phải làm gì để được cứu rỗi - ĐTPÂ
2 Thơ : Chúa yêu con - Emmanuel
3 Phierơ - Mục sư Nguyễn Văn Bình
4 Thơ : Vết chân trên cát - Vũ Quý Hảo
5 Hình ảnh Ðức Chúa Trời - Mục sư Vũ ngọc Văn
6 Ân tứ Thánh Linh - Mai Đào
7 Thơ : Mau về sống cảnh hiển vinh - Trần Nguyên Lam Bửu
8 Đời Chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
9 Cầu Nguyện không nói ra được - Mỹ Khanh Fleckner
10 Xứ Do thái hồi Chúa Giê Xu sanh ra - Mai Đào
11 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
12 Xây nhà tình thương - Nguyễn Đình Bùi Thị
13 Ngày xưa nỗi nhớ - Bà Lê Văn Bắc