Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)

Càng nhiều càng tốt - ĐTPÂ

Đuốc Thiêng 101, tháng 07 & 09 năm 2009


Sinh tố B6 là một chất rất cần thiết cho cơ thể, vì nhờ có sinh tố nầy cơ thể chúng ta mới tiêu hóa protein dễ dàng. Trước nay nhiều người vẫn tưởng sinh tố B6 chỉ có ích mà không có hại, nhưng theo bác sĩ Herbert Schaumburg, thuộc viên y khoa đại học Albert Einstein ở New York thì có nhiều người đã bị mất cảm giác ở tay và ở chân, cũng có người bị tê bại không thể đi được vì dùng quá nhiều sinh tố B6.

Bác sĩ Schaumburg cũng cho biết rằng hầu hết các người nầy đã lấy lại được cảm giác sau khi ngưng dùng sinh tố B6 từ một đến hai năm, nhưng họ vẫn không hoàn toàn bình phục. Sinh tố B6 rất cần cho cơ thể, nhưng phải dùng cho đúng phân lượng, chứ không phải tăng lượng lên bao nhiêu là được bổ ích bấy nhiêu đâu.

Quan niệm càng nhiều càng tốt là quan niệm rất thông thường ở đời, nhưng khi đem áp dụng vào cuộc sống có nhiều trường hợp người ta lại gặt lấy những kết quả trái ngược. Càng có nhiều tiền của chưa hẳn là càng hạnh phúc, như trường hợp cha mẹ giàu con cái xâu xé nhau, người nhiều quyền thế thì gặp cảnh người Việt Nam ta gọi là «càng cao danh vọng càng dày gian nan». Người ăn quá nhiều món ngon bị bội thực, người dùng quá nhiều sinh tố B6 bị tê liệt, mất cảm giác v.v…

Nhưng khi nói đến ân phúc của Thượng Đế, nguyên tắc càng nhiều càng tốt lại là nguyên tắc rất đúng và thích ứng cho mọi trường hợp, theo lời Thánh Kinh đã chép rằng: «Nơi nào tội lỗi càng gia tăng, thì ân phúc của Thượng Đế lại càng dư dật». Theo Thánh Kinh ân phúc là những điều vô cùng tốt đẹp Thượng Đế ban cho người không xứng đáng nhận được. Ân phúc thường đi đôi với lượng bao dung tha thứ rộng rãi bao la của Thượng Đế nên nhiều khi ân phúc đồng nghĩa với tình yêu cao siêu nhiệm mầu của Thượng Đế đem yêu chúng ta là những người tội lỗi không xứng đáng với tình yêu ấy.

Khi nói rằng «nơi nào tội lội càng gia tăng thì ân phúc của Thượng Đế lại càng dư dật» Thánh Kinh cho chúng ta thấy hai trường hợplà trường hợp tổng quát và trường hợp cá nhân. Trường hợp tổng quát áp dụng cho cả một dân tộc hay cả một thời đại, như trường hợp dân tộc Asiri là một giống dân hung tàn bạo ngược đã được Thượng Đế ban ân phúc dư dật khi cả nước, từ vua đến dân chân thành ăn năn tội lỗi và cầu xin Thượng Đế tha thứ. Đọc lịch sử thế giới, chúng ta cũng thấy nhiều thời đại bị gọi là thời đại hắc ám, tức là lúc loài người bị tội lỗi đẩy đến bờ vực thẳm diệt vong, nhưng vào những lúc đó, Thượng Đế đã ra tay can thiệp và ban ân phúc cứu độ nhiều người.

Trường hợp cá nhân càng quan trọng hơn, vì được áp dụng cho mọi người. Đối với cá nhân quý vị và tôi, thì câu «nơi nào tội lỗi gia tăng, thì ân phúc Thượng Đế lại càng dư dật» có nghĩa là từ lúc ra đời chúng ta đã bao nhiêu lần tư tưởng bất thiện, đã nói bao nhiêu lời thiếu ngay thẳng, đã làm bao nhiêu việc không chính đáng, tất cả những điều nầy đều là tội lỗi, và tội lỗi là thuốc độc làm tê liệt và giết chết tâm linh chúng ta. Nhưng dù tội lỗi chúng ta có nhiều đến mấy đi nữa, ân phúc của Thượng Đế lúc nào cũng có thừa để tha thứ và tẩy sạch các tội đó một khi chúng ta thành thật ăn năn trở về với Thượng Đế.

Thánh Kinh có ghi chép rất nhiều trường hợp của người phạm những tội rất nặng đã được ân phúc của Thượng Đế tha thứ hết khi những người nầy ăn năn, nhưng cũng có nhiều trường hợp người phạm những tội tưởng chừng nhẹ lắm nhưng người phạm tội vẫn bị Thượng Đế trừng phạt vì họ cứng lòng không chịu ăn năn.

Căn cứ vào những trường hợp nầy và nhất là vào lời phán của Thượng Đế, chúng ta có thể quả quyết rằng, dù tôi phạm tội nhiều đến đâu, ân phúc của Thượng Đế cũng có thừa để tha thứ cho tôi, nếu tôi thành thật ăn năn tội lỗi với Thượng Đế và hứa nguyện chừa bỏ. Ngược lại, dù tôi chỉ phạm những tội nhỏ, những lỗi lầm người đời cho là không đáng kể, nhưng các tội đó vẫn đeo theo tôi mãi, và tôi sẽ bị hình phạt trong hồ lửa đời đời, nếu tôi không chịu ăn năn.

Kính mời quý vị đáp lại tiếng Chúa đang kêu gọi rằng: «Thời kỳ đã đến, Nước Trời đã gần, các con hãy ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Phúc Âm». Ân phúc của Thượng Đế lúc nào cũng sẵn sàng và dư dật để tha thứ và tẩy sạch tội lỗi của quý vị.


Đuốc Thiêng 101

01 Càng nhiều càng tốt - ĐTPÂ
02 Thơ: Kỷ niệm Đại Hội Tin Lành Âu Châu- Đức Huy
03 Thơ: Đại Hội Tin Lành Âu Châu Hòa Lan - Đức Huy
04 Kiếp phù sinh - TC Hừng Đông
05 Phục vụ Chúa - Mục sư Nguyễn Văn Bình
06 Cao đẹp tình Cha - Nguyễn Đình Bùi Thị
07 Tình mẫu tử - Bà Lê Văn Bắc
08 Thơ: Phụng sự Chúa - Đức Huy
09 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
10 Tiểu sử Thánh Ca - Fanyia
11 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
12 Xứ Do Thái khi Chúa Jêsus khởi sự công tác - Mai Đào
13 Đức Giêhôva là Đấng chăn giữ tôi: Tôi sẽ chẵng thiếu thốn gì - MSNC Lê Văn Thể
14 Cục gạch - Thanh Nguyên
15 Phát triễn và bảo tồn thực vật - Dr Trương Hoàng Lâm
16 Tin Tức - Vinh Bằng