Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)

Thơ: Phụng Sự Chúa - Đức Huy

Đuốc Thiêng 101, tháng 07 & 09 năm 2009


Cùng nhau chung sức chung vai
Vững vàng xây đắp thiên đài đẹp xinh
Chớ rung động chẳng hãi kinh
Làm công việc Chúa linh trình mãi luôn

Dấu yêu Chúa đổ tràn tuôn
Nguồn ơn dư dật bảo tồn tâm linh
Dù trong hoạn nạn đăng trình
Dẫu trong thử thách quên mình xông pha

Công khó vì Chúa thiết tha
Anh chị em hãy xây nhà Chúa cao
Việc lành đẹp ý biết bao
Chúa khen, Ngài thưởng ngọt ngào thái an

Đường đời vạn nẻo quan san
Dấn thân tiến bước dậm ngàn cậy nương
Đồng vàng lúa trổ ngát hương
Gặt hái thâu trử tình thương tràn đầy

Việc Chúa thành tín đó đây
Sáng danh Thiên Chúa ngất ngây tâm hồn
Chẳng còn lo lắng bồn chồn
Chứng đạo phụng sự Chúa luôn trong đời

Chúa khen ban thưởng Nước Trời
Chẳng phải vô ích tuyệt vời công lao
Ba Ngôi Ngài ngự trên cao
Ngày sau Chúa chọn được vào Thiên San

Phụng sự Chúa lòng hân hoan
Thờ phượng tin kính thái an linh hồn
Phụng sự Chúa lòng suy tôn
Ơn Chúa nguồn phước bảo tồn không phai.


(Kỷ niệm ĐHTLVN Âu Châu 25 tại Texel, Hòa Lan)


Đuốc Thiêng 101

01 Càng nhiều càng tốt - ĐTPÂ
02 Thơ: Kỷ niệm Đại Hội Tin Lành Âu Châu - Đức Huy
03 Thơ: Đại Hội Tin Lành Âu Châu Hòa Lan - Đức Huy
04 Kiếp phù sinh - TC Hừng Đông
05 Phục vụ Chúa - Mục sư Nguyễn Văn Bình
06 Cao đẹp tình Cha - Nguyễn Đình Bùi Thị
07 Tình mẫu tử - Bà Lê Văn Bắc
08 Thơ: Phụng sự Chúa - Đức Huy
09 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
10 Tiểu sử Thánh Ca - Fanyia
11 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
12 Xứ Do Thái khi Chúa Jêsus khởi sự công tác - Mai Đào
13 Đức Giêhôva là Đấng chăn giữ tôi: Tôi sẽ chẵng thiếu thốn gì - MSNC Lê Văn Thể
14 Cục gạch - Thanh Nguyên
15 Phát triễn và bảo tồn thực vật - Dr Trương Hoàng Lâm
16 Tin Tức - Vinh Bằng