Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)
Uy quyền của Đức Chúa Giê Xu - MS Nguyễn Văn Bình

Đuốc Thiêng 95, tháng 6 năm 2008(Mác 5:1-42)

Chúng ta đã từng học biết Đức Chúa Giê Xu là Con của Đức Chúa Trời, đồng thời chính là Đức Chúa Trời đã hóa thân làm người (Giăng 10:31, Giăng 1:1). Do đó, Ngài có quyền năng vĩ đại (Êsai 9:5, Mathiơ 28:18) chưa từng thấy nơi người nào trên trần gian nầy. Phúc âm Mác chương 5 đã ghi lại 3 việc quyền năng mà Đức Chúa Giê Xu với tư cách Đức Chúa Trời đã thực hiện trong giai đoạn đầu tiên của chức vụ Ngài trên đất, một giai đoạn mà có lẽ Ngài được nổi danh hơn hết.

1. Uy quyền trên ma quỉ

Từ câu 1-20, Mác đã trình bày cho thấy uy quyền của Chúa Giê Xu trên ma quỉ. Một lần nọ, Đức Chúa Giê Xu và môn đồ Ngài từ Galilê qua bờ biển bên kia, trong vùng Giêsarê, khi Ngài vừa từ trên thuyền bước xuống thì liền gặp một người bị quỉ ám đi tới. Người nầy bị tà ma ám nặng lắm, dường như các quỉ đem hết lực lượng của nó vào trú ngụ trong người nầy, khiến anh ta «cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la, lấy đá đánh bầm mình» (Mác 5:5). Với một « quân đội » ma quỉ ám hại khổ sở như thế, nhiều người tìm cách chữa trị, nào đồng bóng, pháp thuật, bùa chú, và nhiều cách chữa trị khác... nhưng vô hiệu quả. Người ta chỉ còn cách dùng xiềng sắt xiềng người lại cốt giữ không cho anh ta lang thang trú ẩn nơi mồ mả hay chạy lên núi. Song vô ích, nhiều lần người ta cùm chân, xiềng tay (Mác 5:3-4), nhưng với sức mạnh của các quỉ, anh ta tháo cùm, bẻ xiềng một cách dễ dàng. Mác ghi lại :«Không ai có sức trị được» (Mác 5:4), có nghĩa là mọi người trong vùng Giêsarê và các miền lân cận đành bó tay, không thể nào đuổi quỉ giải cứu anh ta. Nhưng phước thay cho người khổ đau trong xích xiềng ma quỉ, trong một cuộc hành trình đặc biệt, Đấng Cứu Thế Giê Xu đã đến đúng lúc người nầy đang đi tới. Các quỉ nhập trong người anh ta biết Đức Chúa Giê Xu chính là Thượng Đế, Đấng Tạo Hóa quyền năng, nên run sợ, đến nỗi : « Người thấy Đức Chúa Giê Xu ở đằng xa, chạy lại sấp mình xuống trước mặt Ngài » (Mác 5:6). Chữ «người» ở trong câu nầy chính là các quỉ đã điều động người nó ám hại. Các quỉ khiếp sợ uy quyền của Chúa Giê Xu nên đã hành động trong người, bảo người nầy chạy đến quì lạy Chúa Giê Xu. Thánh Kinh đã từng nói về thần quyền của Đấng Cứu Thế Giê Xu : «Hầu cho ai nghe đến danh Đức Chúa Giê Xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê Xu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha» (Phil 2:10-11).

Với uy quyền đó, Chúa Giê Xu phán cùng các quỉ : «Hỡi tà ma! Phải ra khỏi người nầy!» (Mác 5:8). Vừa nghe lời phán, các quỉ thất kinh kêu lớn lên rằng : «Hỡi Đức Chúa Giê Xu, con Đức Chúa Trời rất cao! Tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhơn danh Đức Chúa Trời mà khẩn cầu Ngài, xin đừng làm khổ tôi!» (Mác 5:7). Rồi chúng lại van xin :«Chúng tôi là quân đội, vì chúng tôi đông... xin Ngài đừng đuổi chúng tôi ra khỏi miền nầy»(Mác 5:9-10). Có thể nơi đây chính là thành trì của ma quỉ, nên chúng cố xin Chúa cho chúng ở lại, dù không nhập vào người nữa, nhưng nhập vào thú vật, vào những con heo dơ dáy. Đức Chúa Giê Xu chấp nhận lời cầu xin đó, trong chốc lát, cả bầy heo 2.000 con đang ăn gần biển bị một quân đội ma quỉ nhập vào, như điên loạn đâm bổ xuống biển mà chết cả. Chính ngay lúc đó, người bị quỉ ám được lành, «đang ngồi, mặc quần áo, trí khôn bình tĩnh» (Mác 5:15), vì «tà ma ra khỏi người, nhập vào bầy heo» (Mác 5:13). «Vậy, người đi, đồn ra trong xứ Đêcabulơ những điều lớn lao thể nào mà Đức Chúa Giê Xu đã làm cho mình, ai nấy đều lấy làm lạ» (Mác 5:20).

Uy quyền của Đấng Cứu Thế Giê Xu là uy quyền của Thượng Đế, cả đến các quỉ cũng phải run sợ, quì lạy, van xin và lui ra khỏi người bệnh theo tiếng Ngài phán. Các quỉ có thể thắng loài người, trái lại không dám chống cự trước uy quyền của Chúa Giê Xu. Một nét đặc thù trong Tin lành là thân thể, cuộc đời của Cơ đốc nhân được Chúa ngự trị, chính thân thể đó trở thành «đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong» (I Cô 3:16). Chính sự hiện diện nầy đã trang bị cho con cái Chúa một sức mạnh vô hình khiến ma quỉ phải run sợ. Một người lên đồng khi có mặt của một con cái Chúa sẽ không thực hiện được, ngoại trừ những tín đồ hữu danh vô thực. Tại một vùng quê nọ, có một bà bị quỉ ám, bà la hét, rượt đuổi những kẻ lui tới, ngay cả những người trưởng thượng trong làng. Một lần kia, có một cô gái tin Chúa đến thăm, người bị quỉ ám tỏ vẻ co ro, cúm rúm, sợ sệt, lui vào ngồi trong một xó. Người ta hỏi tại sao bà sợ cô bé nhỏ như thế? Bà đáp : «Nó nhỏ, nhưng nó có ông lớn lắm!». Tôi đã có lần chứng kiến tận mắt cảnh ma quỉ sợ sệt bỏ chạy khi người ta chở một người bị quỉ ám đến nhà thờ xin cầu nguyện đuổi quỉ. Hai người ôm chặt người bị quỉ ám trên một chiếc xe lôi đến nhà thờ Hồng Ngự. Còn chừng vài trăm thước, thấy nhà thờ, người bị quỉ ám với một sức mạnh của các quỉ đã vùng dậy chạy thoát vào trong hẻm để trốn. Cả xóm ùa nhau rượt bắt. Khi đem đến nhà thờ, Mục sư nhơn danh Chúa cầu nguyện, người nhào té bất tỉnh và ma quỉ xuất ra. Người được chữa lành. Khi Đức Chúa Giê Xu sắp về trời, Ngài đã tiết lộ rằng : «Những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ» (Mác 16:17). Sứ đồ Giăng, trong một bức thư đã viết : «Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông, vì các ông đã biết Đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi đã thắng được ma quỉ» (I Giăng 2:14). Và sau đó ông nhấn mạnh : «Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giê Xu là con Đức Chúa Trời hay sao?» (I Giăng 5:4-5). Một Cơ đốc nhân chẳng những được ban cho năng quyền thiên thượng để thắng mọi lôi cuốn, cám dỗ của trần gian tội lỗi nhưng đồng thời còn thắng được ma quỉ, vì Đấng Cứu Thế Giê Xu là Thượng Đế cùng Thánh Linh Ngài đang ngự trị cuộc đời như là đền thờ đặc biệt của Ngài.

2. Uy quyền trên bệnh tật

Đức Chúa Giê Xu chẳng những có uy quyền trên ma quỉ, nhưng còn có uy quyền trên bệnh tật (Mác 5:21-34).

Sau khi rời khỏi miền Giêrasê, Chúa Giê Xu cùng các môn đồ Ngài lại vượt biển trở về chỗ cũ. Tin đồn về việc Ngài có quyền trên các quỉ đã khiến cho một đoàn dân đông đến tận bờ biển chờ đón Ngài. Trong đám đông đó, có một người tên Giairu đến quì dưới chân chúa nài nỉ : «Con gái nhỏ tôi gần chết, xin Chúa đến đặt tay lên nó, đặng nó lành mạnh và sống» (Mác 5:23). Chúa lập tức đi theo Giairu. Đoàn dân đông cũng đi theo Ngài để xem Ngài làm phép lạ. Trong số nầy có một người đàn bà bạc phước,«bị bệnh mất huyết đã 12 năm» (Mác 5:25). Một cảnh tượng «lấn ép» xảy ra trên đường phố, một số tranh nhau chạy lên trước nhìn lại để được thấy tận mắt vẻ mặt của Đấng quyền uy, số khác xô đẩy, chen lấn bám sát theo Ngài để không một hành động bất ngờ nào của Ngài có thể lọt khỏi tầm mắt của họ. Phần đông chỉ là những người đến xem vì tò mò, chỉ có một người biết tìm cầu sự chữa lành từ Đầng quyền uy. Đó là người đàn bà bị bệnh xuất huyết kinh niên, trầm kha, vô phương cứu chữa. Người đàn bà bất hạnh nầy đang ở trong tình trạng tuyệt vọng, bà bèn quay về tìm nơi quyền năng thiên thượng. Khi khảo sát kỹ hơn về căn bệnh của người đàn bà nầy, chúng ta sẽ biết rõ hơn mức độ của sự khổ đau. Bà đã bị xuất huyết 12 năm nay. Theo luật lệ của người Do thái được ghi chép trong sách Lê Vi Ký 15:19-27 thì đây là một chứng bệnh trầm trọng. Suốt thời gian lâm bệnh, bà ta không được phép tiếp xúc với bất cứ ai, không được phép vào đền thờ cũng như không thể ra mặt trước công chúng, bởi vì ai chạm đến bà đều bị ô uế và phải tẩy uế bằng một nghi lễ tôn giáo theo lề luật. Sự cô đơn, sự đau đớn không phải là một chiếc ách dễ chịu. Cứ tưởng tượng là suốt 12 năm dài đằng đẵng, không ai được phép đụng đến bà, mà bà cũng không được phép đụng đến ai e sẽ gây phiền toái cho họ. Những điều đó có vẻ tàn ác, nhưng đó chính là yêu cầu vệ sinh thời đó.Đuốc Thiêng 95

1 Những gì không rúng chuyển - ĐTPÂ
2 Thơ: Chúa toàn năng - Trần Nguyên Lam Bửu
3 Uy quyền của Đức Chúa Giê Xu - MS Nguyễn Văn Bình
4 Thơ: Loài người quý nhất - Trần Nguyên Lam Bửu
5 Phải chăng đạo Tin Lành là đạo bỏ ông bỏ bà - H4
6 Hồn ở đâu bây giờ? - Bình Tú Ngọc
7 Nhớ cha - H4
8 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
9 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
10 Xứ Do Thái hồi Chúa Giê-xu sinh ra - Mai Đào
11 Đêm nhớ về quê cũ - Bà Lê Văn Bắc
12 Thơ : Tất cả vì vinh hiển Đức Chúa Trời - Trần Nguyên Lam Bửu
13 Đọc truyện ngắn của Bà Lê Văn Bắc - Nguyễn Đình Bùi Thị
14 Đôca ngày nay - H4
15 Ước ao của tôi - Bình Tú NgọcSau khi bị loại khỏi xã hội loài người, bị chồng ly dị, bà ta đã chiến đấu trong đau khổ, dăèn vặt suốt 12 năm. Tại sao không có ai giúp đỡ cho bà? Chắc cũng có nhiều người giúp đỡ cho bà, gia đình cũng hết lòng hy sinh chăm sóc, thuốc thang, nhưng đều thất bại, tiền mất tật mang vì «Bấy lâu chịu khổ trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn tiền của, mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm» (Mác 5:26). Tất cả kinh nghiệm về y khoa đều không thể chữa chạy được. Cũng như trường hợp của người bị quỉ ám nói trên, sự giúp đỡ của loài người không xoa dịu được nỗi khốn khổ của bà. Người ta thường nói «Tận nhân lực mới tri thiên mạng», lúc loài người đã bó tay, chính là lúc Đức Chúa Trời có cơ hội hành động, thật chẳng sai. Khi Đức Chúa Giê Xu đến gần, người đàn bà vô danh nầy liền chen lấn đám đông, tự nhủ : «Nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành» (Mác 5:28). Bà lấy hết sức lực còn sót lại của một con bệnh ốm o gầy mòn vươn tới để bàn tay gầy guộc, trắng bệt của mình chạm vào vạt áo của Đấng uy quyền thiên thượng. «Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại» (Mác 5:29). Từ 12 năm nay, bà ta đã thất bại vì không có đức tin, sau khi nghe về quyền năng của Đức Chúa Giê Xu, bà đã tin, bà đã đặt hết niềm tin trong âm thầm, trong im lặng, kết quả bà đã được chữa lành, bà «nghe trong mình đã được lành bệnh» (Mác 5:29). Ngay lúc đó, Đức Chúa Giê Xu quay lại hỏi : «Ai đã rờ áo ta?». Môn đồ đáp: Người ta đã lấn ép chớ có ai rờ áo thầy đâu? Nhưng Chúa Giê Xu : «tự biết có sức mạnh ra từ mình» (Mác 5:30) biết chắc có một người rờ đến áo Ngài nên «nhìn xung quanh để xem người đã làm điều đó» (Mác 5:32).«Người đàn bà đã biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chơn Ngài tỏ hết tình thật» (Mác 4:33). Niềm vui mừng, sung sướng vì được chữa lành đã làm cho bà quì dưới chơn Chúa tỏ lòng biết ơn Đấng quyền uy trên bệnh tật. Bà khóc nức nở, bà tôn thờ Chúa, bà thú thật mình là người đã rờ đến áo Ngài. Đức tin âm thầm vẫn có đủ năng lực cho quyền năng hành động. Dù Chúa biết rõ ai là người rờ áo Ngài, Ngài vẫn chờ người ấy bày tỏ đức tin mình giữa công chúng. Ngài muốn người đó xuất hiện để người khác thấy năng lực của đức tin đến Đấng có quyền trên tật bệnh. Khi người đó sẵng sàng đến với Chúa, Ngài phán rằng :«Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh» (Mác 5:34). Người đàn bà được cứu chữa không nhất thiết do hành động rờ áo Chúa, nhưng «đức tin con cứu con». Chúa Giê Xu đã không nói với bà sở dĩ bà được lành là nhờ bà «rờ áo Chúa» nhưng Ngài nhấn mạnh «nhờ đức tin». Đức tin phải đi trước hành động. Phải biết rằng, đức tin cứu mình chứ không phải nhờ mình đụng chạm đến một vật chất nào đó. Chúa không đòi hỏi, không chờ đợi con người làm điều đó để được chữa lành, Ngài chỉ muốn thấy đức tin đặt nơi Ngài. Bao nhiêu người đã theo Ngài, đã đụng đến áo, đến mình Chúa, nhưng không có đức tin thì chỉ là «đoàn dân cùng đi theo và lấn ép Ngài» (Mác 5:24). Chúa Giê Xu là Đấng có uy quyền trên bệnh tật cho bất cứ người nào đặt đức tin nơi Ngài.

3. Uy quyền trên sự chết

Đức Chúa Giê Xu là Đấng có uy quyền trên ma quỉ, trên bệnh tật và vượt trên tất cả, Ngài còn có uy quyền trên cả sự chết. Các bác sĩ nổi danh có thể cứu người sắp chết khỏi chết, chứ không ai có thể kêu kẻ đã chết sống lại. Chỉ có Chúa Giê Xu là Thượng Đế quyền năng mới có uy quyền trên sự chết. Mác 5:35-43, thánh Mác đã tường thuật rằng, khi Chúa từ Giêrasê trở về đến bờ biển Galilê, ông Giairu một người cai nhà hội Do thái đến quỳ dưới chân Chúa xin Ngài đến chữa lành cho con gái nhỏ của mình mắc bệnh gần chết. Dọc đường, Ngài đã chữa lành cho người đàn bà bị mắc bệnh xuất huyết. Có lẽ chúng ta nghĩ rằng Chúa đã quên nhu cầu cấp bách của Giairu? Việc của người đàn bà không thể hoãn lại sao? Tại sao bà kia lại cản trở bước Chúa trong khi Giairu đang trong tình trạng rất khẩn trương, mạng sống con gái ông như chỉ mành treo chuông? Đây là đứa con gái độc nhất của ông ta (Luca 8:42), bệnh tình của nó trong cơn hấp hối đòi hỏi không được chậm trễ thêm giây phút nào. Giairu có thể viện với Chúa Giê Xu nhiều lý do để bảo rằng sự đòi bỏi của người đàn bà kia có thể hoãn lại một ngày khác, ngay lúc nầy con gái của ông đang cần đến Chúa. Ông sợ con gái ông chết trước khi Chúa đến. Mà thật vậy, sau khi chữa lành người đàn bà xong, người nhà của Giairu đến báo : «Con gái ông đã chết rồi» (Mác 5:35). Chúng ta thử tưởng tượng cái nhìn đầy tuyệt vọng trên khuôn mặt của Giairu khi niềm tin bị dập tắt. Cả bầu trời như tối sầm lại. Người đem tin còn thêm một câu làm ông thất vọng não nề: «Con gái ông đã chết rồi còn phiền thầy làm chi?» (Mác 5:35). Người đem tin đó chưa biết Chúa Giê Xu là Thượng Đế quyền năng, nên thay vì an ủi xóa tan đau thương, người nầy lại khơi thêm sự thất vọng ở Giairu.

Như thấu được nỗi buồn đang xâm chiếm tâm hồn ông ta, Đức Chúa Giê Xu quay lại và phán : «Đừng sợ, chỉ tin mà thôi» (Mác 5:36). Đó chính là câu nói mà Giairu đang muốn nghe. Kẻ đem tin nói : «Con gái ông đã chết rồi», trong khi Đức Chúa Giê Xu bảo : «Đừng sợ, chỉ tin mà thôi». Sau tiếng nói của sự sầu muộn cùng cực là tiếng nói của sự an ủi thuyệt vời. Đấng Cứu Thế Giê Xu luôn luôn là Cứu Chúa của sự cảm thông và an ủi. Khi môn đồ bị bão tố, Ngài phán : «Ấy là ta đây đừng sợ»(Mathiơ 14:26-27). Khi môn đồ té sấp xuống sợ hãi, Ngài phán :«Hãy đứng dậy, đừng sợ» (Mathiơ 17:6-7). Hai người đàn bà chứng kiến Chúa sống lại, đã run rẩy gieo mình xuống dưới chân Ngài, Ngài phán : «Đừng sợ» (Mathiơ 28:10). Đức tin và sự sợ hãi không có điểm nào giống nhau cả. Sự sợ hãi, lo lắng là bằng chứng của sự thiếu đức tin nơi Đấng quyền năng. Chúa Giê Xu nhấn mạnh với Giairu, một người cha khổ đau trước tin con gái mình đã chết : «Đừng sợ, chỉ tin mà thôi». Khi đến gần nhà Giairu, «Ngài chẳng cho ai theo mình, trừ ra Phierơ, Giacơ và Giăng» (Mác 5:37). Đám đông tò mò, chen lấn, ồn ào chẳng nên vào chỗ nầy. Phép lạ chỉ xảy ra cho những ai có lòng tin.

Bước vào nhà, Chúa và 3 môn đồ nghe thấy những tiếng than khóc, phần lớn là của những kẻ khóc mướn theo tục lệ Đông phương. Ngài bước vào giữa cảnh buồn thảm, tang chế, chết chóc, nhưng Ngài chẳng chịu được cảnh giả tạo đó. Ngài phán: «Sao các ngươi làm ồn và khóc lóc vậy? Đứa trẻ chẳng phải chết, song nó ngủ» (Mác 5:39). Ngài không có ý nói cô gái chưa thật chết về thể xác, nhưng chỉ muốn nhấn mạnh cái chết là một giấc ngủ tạm thời của con người mà thôi. Đó là chữ Kinh Thánh thường đề cập đến (Giăng 11:4-14, 25; I Tê 4:14-18 ; I Cô 15:55-57). Khi nghe lời ấy, bọn khóc mướn «nhạo báng Ngài» (Mác 5:40). Thật thiệt hại vô cùng cho họ. Họ đã bị đuổi ra khỏi sự hiện diện của Chúa để rồi không có dịp tiện chứng kiến phép lạ uy quyền của Ngài. Sau khi những kẻ khóc mướn bị đuổi ra khỏi nhà, Đức Chúa Giê Xu «đem cha mẹ đứa trẻ với những kẻ theo Ngài cùng vào chỗ» cô gái đã chết đang nằm. «Ngài nắm tay nó mà phán rằng : Hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho con hãy chờ dậy» (Mác 5:41). Lời phán đầy uy quyền đã làm rúng động âm phủ, kẻ chết cũng phải tuân hành, «Tức thì đứa gái chờ dậy và bước đi» (Mác 5:42). Một phép lạ chưa từng thấy, một quyền năng vĩ đại vừa mới được thực hiện qua Chúa Cứu Thế Giê Xu. Ngài chính là Thượng Đế với uy quyền trên cả hoàn vũ nắm giữ sự sống và sự chết trong tay. Ngài đã từng phán rằng : «Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết» (Giăng 11:25).

Qua Phúc âm Mác đoạn 5, Chúa Giê Xu quả là Đấng quyền năng cao cả. Ngài có uy quyền trên ma quỉ, có uy quyền trên bệnh tật và có uy quyền ngay cả trên sự chết. Lời phán của Ngài ma quỉ phải khiếp sợ lui ra, uy quyền của Ngài khiến cho kẻ đặt lòng tin được chữa lành và ngay cả kẻ chết cũng sống lại. Các sự kiện đó chứng minh rõ ràng rằng Ngài chính là Thượng Đế, Đấng Sáng Tạo quyền năng vô lượng vô biên, là Cứu Chúa của cả nhân loại, là Chúa Tể của hoàn vũ.

Mỗi chúng ta phải luôn đặt lòng tin cậy nơi quyền năng của Chúa Giê Xu dầu trong nghịch cảnh hay thuận cảnh để mỗi ngày càng kinh nghiệm Chúa nhiều hơn.