Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)Hồn ở đâu bây giờ? - Bình Tú Ngọc

Đuốc Thiêng 95, tháng 6 năm 2008Nhà thơ Vũ Đình Liên, tác giả bài thơ "Ông đồ" nổi tiếng, đã viết trong bài thơ ấy những vần thơ thật tài hoa. Và có thể nói những câu thơ cuối cùng trong bài thơ ấy là những câu thơ đắc địa nhất trong cả bài thơ. Bốn câu thơ cuối cùng, nhà thơ họ Vũ viết :

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?


"Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ?" Tôi yêu thích bài thơ nầy và đặc biệt hai câu thơ cuối cùng, hai câu thơ ấy là một câu hỏi đã xoáy vào lòng tôi. Thiết nghĩ đó cũng là câu hỏi rất đáng cho mỗi một người trong chúng ta suy nghĩ và tìm câu trả lời cho chính mình?

Theo Kinh Thánh cho biết, con người chúng ta được Đức Chúa Trời tạo dựng nên có hai phần rõ ràng là thể xác và linh hồn. Thể xác từ bụi đất mà thành, còn linh hồn là hơi sống của Đức Chúa Trời ban cho. "Giêhôva Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh" (Sáng thế ký 2:7). Một chỗ khác trong Kinh Thánh cũng cho biết như thế : "bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó" (Truyền Đạo 12:7).

Như vậy, sau một quãng thời gian ngắn ngủi được sống trên trần gian nầy, cao lắm là "ba vạn sáu ngàn ngày" (một trăm năm) thì con người chúng ta phải trở về với Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên chúng ta. Khi qua đời, thể xác chúng ta được chôn vào trong lòng đất, vì thể xác chúng ta từ bụi đất, nên phải trở vào lòng đất. Còn linh hồn sẽ trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó cho chúng ta.
Chúng ta sẽ trở về ở với Đức Chúa Trời trong nơi nào? Kinh Thánh cho biết có hai nơi khi linh hồn chúng ta trở về với Đức Chúa Trời. Trong sách Phúc Âm Mathiơ 25:46 chép: "Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời." Một nơi là hình phạt đời đời và một nơi là sự sống đời đời. Những người nào sẽ vào nơi sự sống đời đời? Đó là những người công bình, tức là những người tin thờ Chúa Giê Xu. Vậy thì, nơi còn lại là nơi hình phạt đời đời sẽ dành cho những ai không tin thờ Chúa Giê Xu. Đó là điều Kinh Thánh đã bày tỏ và đó là điều chắc chắn.Đuốc Thiêng 95

1 Những gì không rúng chuyển - ĐTPÂ
2 Thơ: Chúa toàn năng - Trần Nguyên Lam Bửu
3 Uy quyền của Đức Chúa Giê Xu - MS Nguyễn Văn Bình
4 Thơ: Loài người quý nhất - Trần Nguyên Lam Bửu
5 Phải chăng đạo Tin Lành là đạo bỏ ông bỏ bà - H4
6 Hồn ở đâu bây giờ? - Bình Tú Ngọc
7 Nhớ cha - H4
8 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
9 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
10 Xứ Do Thái hồi Chúa Giê-xu sinh ra - Mai Đào
11 Đêm nhớ về quê cũ - Bà Lê Văn Bắc
12 Thơ : Tất cả vì vinh hiển Đức Chúa Trời - Trần Nguyên Lam Bửu
13 Đọc truyện ngắn của Bà Lê Văn Bắc - Nguyễn Đình Bùi Thị
14 Đôca ngày nay - H4
15 Ước ao của tôi - Bình Tú NgọcNhững người nào sẽ vào nơi sự sống đời đời? Đó là những người công bình, tức là những người tin thờ Chúa Giê Xu. Vậy thì, nơi còn lại là nơi hình phạt đời đời sẽ dành cho những ai không tin thờ Chúa Giê Xu. Đó là điều Kinh Thánh đã bày tỏ và đó là điều chắc chắn.

"Hồn ở đâu bây giờ?"

Muốn biết chắc chắn linh hồn mình sẽ đi về đâu, sẽ ở đâu sau khi thể xác nầy nằm trong lòng đất lạnh thì hãy quyết định ngay bây giờ. Tôi biết chắc chắn linh hồn tôi sẽ đi về ở với Chúa trong Thiên đàng là nơi sự sống đời đời, sau khi tôi qua đời nầy, vì tôi đã tiếp nhận Chúa Giê Xu làm Cứu Chúa cho đời sống mình rồi. Còn bạn thì sao? Linh hồn bạn sẽ đi về đâu và sẽ ở nơi nào sau khi qua đời nầy? Hãy quyết định ngay hôm nay bạn nhé, vì ngày mai không thuộc về chúng ta? Và chúng ta cũng không biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì nữa? Tôi nhớ có một nhà thơ Cơ Đốc đã viết rằng :

Chiến tranh,
Chết chóc,
Điêu tàn.
Có ngày cũng kết liễu
Còn số phận con người
Sau chết sẽ về đâu?
Lạc phước hay vực sâu
Thì nay nên quyết định
Bạn đã nghĩ gì chưa?


Hãy quyết định cho nơi ở của linh hồn mình ngay hôm nay bạn nhé, đừng chần chờø, do dự, vì đó là quyết định quan trọng nhất cho cuộc đời của mỗi một con người chúng ta. Cảm ơn thi sĩ Vũ Đình Liên đã có một câu hỏi để chúng ta suy nghĩ về nơi ở cho linh hồn của mình.

"Hồn ở đâu bây giờ?" Hãy suy nghĩ và tìm câu trả lời ngay bạn ơi. Và tôi tha thiết mời bạn hãy tin thờ Chúa Giê Xu như tôi để rồi linh hồn bạn cũng sẽ được ở trong nơi sự sống đời đời mà Chúa đã dành sẵn cho người nào tin Ngài. Xin mời bạn!