Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)

Thơ: Hè về - Đức Huy

Đuốc Thiêng 100, tháng 04 & 06 năm 2009


Hè về lòng thấy xôn xao
Ngàn hoa đua nở đón chào bình minh
Líu lo chim gọi đàn mình
Chim non trong tổ đẹp xinh rộn ràng

Hè về nắng sưởi quan san
Ấm áp ngọn cỏ thái an bên đàng
Phố vui lăng kính chiều vàng
Thôn xóm làng mạc nhịp nhàng ca hoan

Cảm tạ Chúa tạo Chúa ban
Xuân đông thu hạ hòa chan khung trời
Tình Chúa tuyệt diệu muôn nơi
Chúa yêu Chúa dựng con người thế gian

Hè về Lời Chúa âm vang
Ân tình của Chúa vẹn toàn dung khoan
Phước Thiên Thượng phủ ngập tràn
Ghi vào tâm khảm muôn vàn Ơn Cha.


(Hè 2009)

 

 Đuốc Thiêng 100

01 Thiên đàng- ĐTPÂ
02 Hát nói: Ngày phán xét - Trần Nguyên Lam Bửu
03 Chúa Giê-xu chịu thương khó - Quyền Linh
04 "Các ngươi phải yêu nhau" - H4
05 Thơ: Cảm tạ Chúa Giê-xu - Linh Quyền
06 Áp-ra-ham theo lời Chúa gọi - Mục sư Trần Hữu Thành
07 Tiểu sử Thánh ca - Fanyia
08 Thơ: Lời Chúa - Đức Huy
09 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
10 Thơ: Hè về - Đức Huy
11 Đọc "Biển rộng hai vai" của Lữ Thành Kiến - Nguyễn Đình Bùi Thị
12 Quanh ta ngậm ngùi - Bà Lê Văn Bắc
13 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
14 Xứ Do Thái khi Chúa Jêsus khởi sự công tác - Mai Đào
15 Đuốc Thiêng - Người bạn đồng hành đáng yêu - Bình Tú Ngọc
16 Vài nét về Hội Đồng Giáo Hạt Pháp lần thứ 21 - TĐTN Trương Đức Huy
17 Tin Tức - Vinh Bằng