Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)

Áp-ra-ham theo lời Chúa gọi - Mục sư Trần Hữu Thành

Đuốc Thiêng 100, tháng 04 & 06 năm 2009


Sáng thế ký 12:1-9

Áp ra ham lúc nhỏ, sống trong một gia đình thờ lạy hình tượng, "hầu việc các thần khác" (Giô suê 24:2). Đức Chúa Trời kêu gọi Áp ra ham rằng: "Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho... Áp-ram đi, theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy; Lót đồng đi với người. Khi Áp-ram ra khỏi Cha-ran, tuổi người được bảy mươi lăm" (Sáng thế ký 12:1-4).

Khi nghe tiếng gọi của Chúa, Áp ra ham liền từ bỏ thờ phượng hình tượng, đi theo lời dạy của Chúa. Áp ra ham là một người có lòng tin nơi Chúa thật tuyệt vời.

Học điều nầy, tôi nghĩ đến các con dân của Chúa ngày nay. Quý con dân của Chúa, có những người trước kia thờ hình tượng, nay theo Chúa và đã từ bỏ thờ hình tượng. Thật là phước hạnh. Vì hình tượng chỉ là một vật vô tri vô giác mà thôi. Còn Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, là Đấng Toàn năng. Chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng xứng đáng cho chúng ta tôn thờ.

Khi biết Đức Chúa Trời là Chân Thần, là Đấng loài người phải thờ phượng, Áp ra ham vâng lời Chúa kêu gọi. Ông dẫn vợ và Lót là cháu của Ông, cùng nhau đem cả gia tài đi theo Chúa. Đi đâu? Kinh thánh cho biết một điều rất lý thú là "Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, người đi mà không biết mình đi đâu" (Hê bơ rơ 11:8). Ông chỉ đi theo sự hướng dẫn của Chúa mà thôi.

Khi Ông đã đến xứ Ca na an, tại đó: "Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ram mà phán rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất nầy! Rồi tại đó Aùp-ram lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, là Đấng đã hiện đến cùng người" (Sáng 12:7).

Vậy thì trong lúc Áp ra ham trao trọn bước đi của mình cho Chúa, Chúa đã hướng dẫn Ông đến đất hứa. Tức là xứ Ca na an mà Đức Chúa Trời hứa với Ông là: "Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất nầy!". Từ khi dẫn vợ là Sa ra và cháu là Lót ra khỏi Cha ran thì Áp ra ham đâu có biết Chúa sẽ cho mình đất nào! Ông cứ lấy đức tin theo Chúa. Tại vì Ông biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương Ông, Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ông điều tốt hơn Ông mong đợi. Thật vậy, những bước chân của Ông không biết tới đâu, thì nay, những bước đi đó đã đến đất hứa, tức là nơi "đượm sữa và mật" (Xuất 3:17). Không những Áp ra ham được phước mà con cháu Ông cũng được phước.

Thưa Quý con dân của Chúa, điều nầy thật sự xảy ra không phải cho một mình Áp ra ham, nhưng xảy ra cho tất cả những ai hết lòng theo Chúa. Tôi xin làm chứng lại cho Quý vị nghe. Ông Thân sinh tôi theo Chúa từ năm 25 tuổi, đến lúc Ông về với Chúa là 86 tuổi; rồi đến đời tôi theo Chúa, từ lúc 12 tuổi đến nay đã già, tôi thấy rằng những ngày theo Chúa, Chúa dẫn từ phước hạnh nầy cho đến những phước hạnh khác. Thật cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã giữ Lời hứa là Ta "sẽ làm ơn cho đến ngàn đời những kẻ nào yêu mến Ta và giữ các điều răn của Ta"”(Xuất 20:6). Quý vị muốn cho mình được phước và con cháu mình được phước, thì xin nhớ theo Chúa, kính sợ Chúa, Ngài sẽ ban cho Quý vị và con cháu Quý vị những ơn phước tuyệt vời hơn, quý báu hơn những điều Quý vị mong ước.

Bây giờ xin hỏi Quý con dân của Chúa, Quý vị đang theo Chúa, Quý vị sẽ bước theo Ngài sẽ đi đến đâu và nhất là Quý vị có được lời hứa nào của Chúa không?

Cám tạ ơn Chúa, Ngài cũng có lời hứa ngọt ngào cho Quý vị và tôi miền đất hứa thật đẹp. Đẹp tuyệt vời. Ngài hứa: "Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó" (Giăng 14:1-3). Thật là một lời hứa quý báu vô cùng.

Áp ra ham đã hết lòng tin vào Lời hứa của Chúa, và Ông vững bước theo Chúa. Quý vị hôm nay thì sao? Có hết lòng, lấy đức tin trọn vẹn theo Chúa không? Đức tin theo Chúa phải có điều kiện. Điều kiện đó là: Không nghi ngờ! Vì "...Kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó" (Gia cơ 1:6). Theo Chúa hãy tin Chúa, đừng nghi ngờ Chúa.

Sau khi nhận được Lời hứa của Chúa cho đất hứa cho dòng dõi của Ông, thì Áp ra ham "...đóng trại; phía Tây có Bê tên, phía Đông có A hi" (Sáng 12:8).

Trong Kinh thánh chữ Bê-tên có nghĩa là "nhà của Đức Chúa Trời", còn chữ A hi nghĩa là sự "đổ nát". Áp ra ham đã đóng trại giữa Bê tên và A hi, nghĩa là vị trí của Áp ra ham đang ở giữa hai bên, một là "nhà của Chúa" và một bên là sự "đổ nát!".

Học điều nầy lòng tôi run sợ trước mặt Chúa. Vì rất nhiều khi trong đời chúng ta cũng đang đứng giữa một bên là "nhà của Chúa", và một bên là "sự đổ nát" của đời nầy. Một bên là theo Chúa, một bên là theo đời nầy, chúng ta chọn bên nào? Nhà của Chúa là nơi tôn thờ Ngài. Sự đổ nát là thế gian tội lỗi. Nếu chúng ta từ từ vắng bóng, không đi thờ phượng Chúa nữa, thì đó là dấu hiện chúng ta đang bước vào sự đổ nát của thế gian mờ tối nầy. Cho nên, khi Quý vị thấy ai giận hờn người nầy, chỉ trích người kia, phản kháng người nọ trong Hội Thánh rồi không đi thờ phượng Chúa nữa, người đó sẽ ngã vào sự đổ nát, nơi đó, tấm lòng phiền muộn đó, sẽ từ từ xa cách Đức Chúa Trời.

Khổ một nỗi là người tiến dần đến phần "đổ nát", thường nói là tôi đúng. Đó là tiếng nói "đổ nát" biện minh cho sự sa sút của mình, để dễ bề dập tắt sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh. Trước khi học về việc Áp ra ham cất trại, tôi kể cho Quý vị nghe chuyện vui về việc cái nhà có cửa. Gia đình kia, người chồng đi dự buổi sinh nhật của người bạn, uống nhiều rượu, say túy lý. Trông mãi không thấy chồng về, người vợ đi ngủ. Tới khuya có tiếng gõ cửa. Người Vợ hỏi: "Ai đó, phải anh về đó không?" Không nghe trả lời, nên người vợ tiếp tục ngủ. Sáng sớm người vợ ra mở cửa thấy chồng đang nằm ngủ ở tại bên ngoài cửa nhà. Người vợ hỏi:

-Sao tối qua em hỏi có phải anh không, sao anh không trả lời?

-Có chớ, nghe em hỏi, Anh đã gật đầu rồi!

Trại là gì? Trại là cái nhà cất sơ sài dùng để ở tạm. Chúng ta tìm hiểu tại sao Áp ra ham cất trại mà không cất nhà, có phải vì Ông không tiền không cất nổi cái nhà để ở không? Không! Áp ra ham là người giàu có, nhiều của cải. Nhưng sao Ông không cất nhà ở? Vì Ông có muốn vâng theo tiếng phán của Chúa. Khi nào Chúa bảo Ông đi là Ông sẵn sàng cất bước. Ông ý thức rằng nơi ở của Ông hiện thời chỉ là nơi tạm. Ông cho mình chỉ là "khách bộ hành" mà thôi.

Điều nầy nhắc nhở Quý vị và tôi rằng: "Đời sống của chúng ta trên đất nầy chỉ là tạm". Đã biết thời gian nầy là tạm thì chúng ta phải biết lo cho thời gian đời đời. Mỗi chúng ta phải đi làm để sinh sống, cần có tiền để mua cơm ăn, thuốc uống, nhà ở che nắng che mưa. Nhưng những điều nầy không phải là tất cả cho đời sống của chúng ta. Điều quan trọng cho chúng ta là "sau khi lìa cõi tạm nầy chúng ta sẽ ra sao? Linh hồn chúng ta được cứu hay không?"”Nếu được cứu, lúc đó chúng ta sẽ gặp Cứu Chúa Jêsus. Ngài sẽ nói lời nào? Lời khen hay lời quở trách chúng ta?

Từ đó, Áp ra ham "đi qua núi ở về phía Đông Bê-tên, rồi đóng trại; phía Tây có Bê-tên, phía Đông có A-hi. Đoạn, người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài." (Sáng Thế Ký 12:8). Nếu chúng ta đọc 2 đoạn Sáng thế ký 12 và 13, chúng ta sẽ thấy Kinh thánh ghi lại là Áp ra ham lập đền thờ cho Đức Giê hô va 3 lần. Áp ra ham dựng bàn thờ cho Đức Giê hô va để cầu khẩn Danh Ngài.

Cầu khẩn danh Đức Chúa Trời là một phước hạnh. Vì Đức Chúa Trời là Nguồn Phước. Ngày nay, theo Chúa, mỗi chúng ta cũng phải cầu khẩn Danh Đức Chúa Trời. Áp ra ham dựng bàn thờ để Ông bà cầu khẩn Danh Chúa, còn chúng ta thì cầu khẩn Danh Chúa nơi nào?

a.- Trong gia đình:

Giờ ăn cơm: Cả gia đình ngồi lại, một người cầu nguyện tạ ơn Chúa.

Gia đình lễ bái: Mỗi gia đình vào buổi tối vợ chồng con cái quây quần lại để cùng nhau cầu nguyện với Chúa, mỗi ngày càng tốt. Nên thực hiện thường xuyên.

b.- Trong lòng của mỗi chúng ta:

Chúng ta nên luôn luôn cầu nguyện, kêu cầu Chúa trong bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu, như lúc rửa chén, khi may vá, lúc đi đường v.v... Cám ơn Chúa, Chúa sẵn sàng nghe lời cầu nguyện của chúng ta bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào chúng ta cầu khẩn Danh Ngài.

Mỗi con dân của Chúa cũng nên ý thức rằng chúng ta phải đến nhà thờ để cùng với Hội Thánh thờ phượng Chúa chung với nhau. Khi chúng ta nghe Lời Chúa trong Kinh thánh, khi chúng ta hát ca ngợi Chúa, khi chúng ta dâng tiền để hầu việc Chúa, khi chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa lời cầu khẩn Danh Ngài. Đó là những lúc chúng ta thờ phượng Chúa, và chắc chắn Chúa đang vui lòng và ban phước cho chúng ta. Vì vậy, Quý vị có kinh nghiệm nầy không, mỗi khi thờ phượng Chúa xong, ra về, tâm hồn chúng ta thấy vui vẻ, thỏa lòng, và suốt trong tuần, chúng ta được Chúa ban phước.

Thờ phượng Chúa là thì giờ quý báu nhất trong đời sống của chúng ta. Cầu nguyện với Chúa là hơi thở thuộc linh của chúng ta. Chúng ta phải cầu nguyện với Chúa ở nhà mình, và ở nhà thờ chung với anh em trong Hội Thánh trong lúc chung thờ phượng Ngài. Lời Chúa nhắc nhở Quý vị và tôi nên: "cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt." (Lu ca 18:1).

Cầu xin Chúa ban phước cho mỗi chúng ta luôn. A-men.



Đuốc Thiêng 100

01 Thiên đàng - ĐTPÂ
02 Hát nói: Ngày phán xét - Trần Nguyên Lam Bửu
03 Chúa Giê-xu chịu thương khó - Quyền Linh
04 "Các ngươi phải yêu nhau" - H4
05 Thơ: Cảm tạ Chúa Giê-xu - Linh Quyền
06 Áp-ra-ham theo lời Chúa gọi - Mục sư Trần Hữu Thành
07 Tiểu sử Thánh ca - Fanyia
08 Thơ: Lời Chúa - Đức Huy
09 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
10 Thơ: Hè về - Đức Huy
11 Đọc "Biển rộng hai vai" của Lữ Thành Kiến - Nguyễn Đình Bùi Thị
12 Quanh ta ngậm ngùi - Bà Lê Văn Bắc
13 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
14 Xứ Do Thái khi Chúa Jêsus khởi sự công tác - Mai Đào
15 Đuốc Thiêng - Người bạn đồng hành đáng yêu - Bình Tú Ngọc
16 Vài nét về Hội Đồng Giáo Hạt Pháp lần thứ 21 - TĐTN Trương Đức Huy
17 Tin Tức - Vinh Bằng