Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)

Thơ: Cảm tạ Chúa Giê-xu - Linh Quyền

Đuốc Thiêng 100, tháng 04 & 06 năm 2009


Cảm tạ công ơn Chúa chuộc tôi
Mua tôi bằng huyết đổ trên đồi
Thân Ngài tan nát vì tôi đó
Cảm tạ nghìn thu mãi chẳng thôi

Thương khó Phục sinh đã đến rồi
Ngậm ngùi thương Chúa mãi không nguôi
Vì tôi Chúa chịu roi đòn khốn
Nhắc lại lòng đau, khổ lắm rồi

Sao chẳng ra đi cùng khắp chốn
Rao truyền Danh Cứu Chúa Giê Xu
Để bao người thoát quyền ma quỉ
Được ở thiên cung thỏa nguyện hồn.Đuốc Thiêng 100

01 Thiên đàng- ĐTPÂ
02 Hát nói: Ngày phán xét - Trần Nguyên Lam Bửu
03 Chúa Giê-xu chịu thương khó - Quyền Linh
04 "Các ngươi phải yêu nhau" - H4
05 Thơ: Cảm tạ Chúa Giê-xu - Linh Quyền
06 Áp-ra-ham theo lời Chúa gọi - Mục sư Trần Hữu Thành
07 Tiểu sử Thánh ca - Fanyia
08 Thơ: Lời Chúa - Đức Huy
09 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
10 Thơ: Hè về - Đức Huy
11 Đọc "Biển rộng hai vai" của Lữ Thành Kiến - Nguyễn Đình Bùi Thị
12 Quanh ta ngậm ngùi - Bà Lê Văn Bắc
13 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
14 Xứ Do Thái khi Chúa Jêsus khởi sự công tác - Mai Đào
15 Đuốc Thiêng - Người bạn đồng hành đáng yêu - Bình Tú Ngọc
16 Vài nét về Hội Đồng Giáo Hạt Pháp lần thứ 21 - TĐTN Trương Đức Huy
17 Tin Tức - Vinh Bằng