Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)

Hát nói: Ngày phán xét - Trần Nguyên Lam Bửu

Đuốc Thiêng 100, tháng 04 & 06 năm 2009


«Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét»
(Hêbơrơ 9:27)

Đường chân lý muôn đời không đổi
Chúa truyền rao án phạt tội nhân
Miệt mài gian ác biết bao lần
Tiền công đó tương lai thành bị cáo
«Thiện ác đáo đầu chung hữu báo
Cao phi viễn tẩu giã nan tàng»
Ác gieo ra ắt chịu khổ nàn
Dù có trốn đâu nào thoát khỏi
Hỡi những ai theo đường tội lỗi
Sớm quay về thống hối ăn năn
Chúa yêu thương cứu chuộc hồn thân
Bôi xóa hết ô nhơ và tha thứ
Ngày phán xét thoát án hình kẻ dữ
Hưởng bình an phước hạnh đời đời
Trở về bên Chúa ai ơi!

Đuốc Thiêng 100

01 Thiên đàng- ĐTPÂ
02 Hát nói: Ngày phán xét - Trần Nguyên Lam Bửu
03 Chúa Giê-xu chịu thương khó - Quyền Linh
04 "Các ngươi phải yêu nhau" - H4
05 Thơ: Cảm tạ Chúa Giê-xu - Linh Quyền
06 Áp-ra-ham theo lời Chúa gọi - Mục sư Trần Hữu Thành
07 Tiểu sử Thánh ca - Fanyia
08 Thơ: Lời Chúa - Đức Huy
09 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
10 Thơ: Hè về - Đức Huy
11 Đọc "Biển rộng hai vai" của Lữ Thành Kiến - Nguyễn Đình Bùi Thị
12 Quanh ta ngậm ngùi - Bà Lê Văn Bắc
13 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
14 Xứ Do Thái khi Chúa Jêsus khởi sự công tác - Mai Đào
15 Đuốc Thiêng - Người bạn đồng hành đáng yêu - Bình Tú Ngọc
16 Vài nét về Hội Đồng Giáo Hạt Pháp lần thứ 21 - TĐTN Trương Đức Huy
17 Tin Tức - Vinh Bằng