Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)

Bao lâu? - ĐTPÂ

Đuốc Thiêng 99, tháng 02 năm 2009Tác giả cuốn sách "Đời sống được bao lâu?" có ghi lại nhiều con số đáng chú ý. Chữ "đời sống" đây có nghĩa là thời gian từ lúc sinh ra đến lúc chết của loài vật và cũng có nghĩa là thời gian sử dụng của đồ vật, thời gian hữu hiệu của các loại thuốc, v.v…

Theo sách nầy thì con ong chúa, tức là con ong cái duy nhất của mỗi tổ ong, có thể sống đến 6 năm, trong khi đó các ong đực chỉ sống được 8 tuần lễ.

Giấc chiêm bao có thể dài từ một phút đến suốt giấc ngủ, từ lúc mới đặt lưng xuống giường ngủ đến lúc thức giấc dậy.

Viết chì loại cứng có thể viết đến 30 ngàn chữ, hay có thể vẽ một nét dài 30 dặm, tức là dài đến 48 km.

Loại thuốc thông dụng nhất thế giới là thuốc Aspirine có thể giữ đặc tính hữu hiệu đến 4 năm nếu được để ở chỗ khô ráo và không quá nóng. Nhưng nếu ta để Aspirine ở chỗ nào nóng và quá sáng, loại thuốc nầy sẽ bị hư hỏng rất mau chóng.

Mặc dù cuốn sách "Đời sống được bao lâu?" đề cập đến rất hiều loại dụng cụ, thuốc men và súc vật, nhưng lại không nói đến đời sống con người, có lẽ vì người ta ai cũng biết thời hạn của đời người là bao lâu. Á Đông ta thường dùng khoảng thời gian "ba vạn sáu ngàn ngày", tức là 100 năm để nói về đời sống ngắn ngủi của con người.

Trên Đuốc Thiêng, nhiều lần trưng dẫn lời Thánh Kinh để so sánh cõi đời đời hạnh phúc ở thiên đàng với kiếp sống ngắn ngủi như hoa cỏ chóng tàn ở trần gian. Lần nầy chúng ta suy nghĩ về một câu Thánh Kinh khác, nói rằng: "Người ác chẳng sống được nửa số ngày định cho mình", tức là người ác không được sống đến nửa đời người. Có nhiều người không đồng ý khi nghe câu nầy, vì họ nói rằng: Có biết bao nhiêu người độc ác chẳng những sống quá nửa đời người mà còn sống lâu, sống thọ để gây thêm tội ác, để làm hại không biết bao nhiêu người vô tội. Nhưng "người ác" trong câu Kinh Thánh nầy lại chỉ về Chúa Cứu Thế, và câu ấy chính là một lời tiên tri được chép trước khi Chúa Giáng sinh để báo trước rằng Chúa không sống trên trần thế đến nửa đời người.

Việc Chúa Cứu Thế Giê Xu chịu chết lúc Ngài mới 33 tuổi là một sự kiện lịch sử ai cũng biết cả, nhưng tại sao Kinh Thánh lại gọi Ngài là "người ác"? Để hiểu ý nghĩa nầy, chúng ta hãy nghe mấy câu Thánh Kinh sau đây: Hai câu đầu là lời tiên tri, chép 700 năm trước Chúa giáng sinh, còn câu thứ 3 được chép trong Tân ước "Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương", "Người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội", "Thượng Đế đã khiến Đấng vô tội gánh chịu tội lỗi chúng ta, nhờ đó chúng ta được Thượng Đế nhìn nhận là người công chính thánh thiện."

Chúa Cứu Thế là Đấng vô tội, theo như lời Kinh Thánh đã xác nhận rằng: "Trong miệng Ngài chẳng có chút chi dối trá" và chính vị quan tòa La Mã đã xét xử Chúa cũng phải làm chứng rằng: "Tôi chẳng tìm thấy người nầy có điều gì ác cả". Mặc dù không làm một điều gì ác, Chúa đã bị kể là ngưới ác hay bị kể vào hàng kẻ dữ, khi Ngài gánh vác tội lỗi gian ác của cả nhân loại mà chịu chết trên cây thập tự.

Như vậy sự kiện Chúa Cứu Thế chịu chết lúc chưa được nửa đời người đã làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Kinh thánh, và cho chúng ta thấy rằng chương trình cứu rỗi nhân loại đã được Thượng Đế chuẩn bị rất tỉ mỉ, và được thực hành cách trọn vẹn. Đấng Tạo Hóa đã làm cho Đấng vô tội trở nên tội lỗi vì chúng ta, để chúng ta nhờ Ngài - tức là Chúa Cứu Thế - mà được Thượng Đế kẻ là người công chính thánh thiện.

Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh cây thập tự, chúng ta thấy được tình thương cao cả của Thượng Đế. Ước mong chúng ta ý thức được tình thương đó mà mở lòng ra tiếp nhận Thượng Đế.Đuốc Thiêng 99

01 Bao lâu? - ĐTPÂ
02 Thơ: Chúc Tết - Tiền Đăng
03 Năm mới: người mới - Mục sư Nguyễn Văn Bình
04 Thơ: Xuân về - Bình Tú Ngọc
05 Cuộn chỉ thời gian - Nguyễn Đình Bùi Thị
06 Mùa Xuân của Anh Hai Mít - Mai Đào
07 Thơ: Tết về thăm quê hương - Linh Quyền
08 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
09 Thơ: Sống kết quả - Bình Tú Ngọc
10 Thương lắm quê hương tôi - Bà Lê Văn Bắc
11 Thơ: Cảm thương - Võ Chánh Tiết
12 Xứ Do Thái khi Chúa Jêsus khởi sự công tác - Mai Đào
13 Tiểu sử Thánh Ca - Phan Gia
14 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
15 Sinh ra từ phần mộ - Mỹ Khánh Fleckner
16 Tin Tức - Vinh Bằng