Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)

Thơ: Tết về thăm quê hương - Linh Quyền

Đuốc Thiêng 99, tháng 02 năm 2009Tết nầy lại được thăm quê hương
Nghe rộn niềm vui thật khó lường
Gặp lại bạn bè vui biết mấy
Được thăm Hội Thánh thật thân thương

Hai năm dành dụm đi về nước
Thu xếp hành trang chở một tình
Mẹ dấu yêu sao chờ đợi mãi
Bạn bè thân thích rất thân tình

Đời người sao lắm lần phiêu bạt
Lận đận lao đao ở xứ người
Sống tạm một đời qua chóng lắm
Lập danh tạo nghiệp hết một đời

Khuyên ai nghĩ đến quê thiên quốc
Mau nhận Giê Xu Chúa của mình
Ngài thứ tha cho bao tội lỗi
Choa người tin Chúa ở Thiên Đình.


Đuốc Thiêng 99

01 Bao lâu? - ĐTPÂ
02 Thơ: Chúc Tết - Tiền Đăng
03 Năm mới: người mới - Mục sư Nguyễn Văn Bình
04 Thơ: Xuân về - Bình Tú Ngọc
05 Cuộn chỉ thời gian - Nguyễn Đình Bùi Thị
06 Mùa Xuân của Anh Hai Mít - Mai Đào
07 Thơ: Tết về thăm quê hương - Linh Quyền
08 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
09 Thơ: Sống kết quả - Bình Tú Ngọc
10 Thương lắm quê hương tôi - Bà Lê Văn Bắc
11 Thơ: Cảm thương - Võ Chánh Tiết
12 Xứ Do Thái khi Chúa Jêsus khởi sự công tác - Mai Đào
13 Tiểu sử Thánh Ca - Phan Gia
14 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
15 Sinh ra từ phần mộ - Mỹ Khánh Fleckner
16 Tin Tức - Vinh Bằng