Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)

Thơ: Chúc Tết - Tiền Đăng

Đuốc Thiêng 99, tháng 02 năm 2009Nguyên bản bài thơ này là của Tú Xương, quý độc giả đều biết. Một bạn của Đuốc Thiêng mượn lời bài này, để cổ động anh em phục vụ Chúa.


"Lẳng lặng mà nghe họ chúc nhau,

Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu;"

Đây này tôi gởi sang cái cối,

Mai mốt răng long, bác giã trầu.

"Lẳng lặng mà nghe họ chúc giàu,

Trăm ngàn vạn mớ chẳng vào đâu;"

Bác không tiền vạn, nhưng có Chúa,

Vẫn đủ mỗi ngày, chẳng thiếu đâu!

"Lẳng lặng mà nghe họ chúc sang,

Người thì bán tước, kẻ mua quan;"

Bác không ham chức quyền dưới đất,

Có sẵn trên cao, chiếc ghế vàng.

Lẳng lặng họ không tụng ơn Trời;

Họ chưa là dân Chúa đấy thôi!

Năm nay chúc bác thêm xông-xáo,

Tình Chúa đem rao khắp mọi nơi.
Đuốc Thiêng 99

01 Bao lâu? - ĐTPÂ
02 Thơ: Chúc Tết - Tiền Đăng
03 Năm mới: người mới - Mục sư Nguyễn Văn Bình
04 Thơ: Xuân về - Bình Tú Ngọc
05 Cuộn chỉ thời gian - Nguyễn Đình Bùi Thị
06 Mùa Xuân của Anh Hai Mít - Mai Đào
07 Thơ: Tết về thăm quê hương - Linh Quyền
08 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
09 Thơ: Sống kết quả - Bình Tú Ngọc
10 Thương lắm quê hương tôi - Bà Lê Văn Bắc
11 Thơ: Cảm thương - Võ Chánh Tiết
12 Xứ Do Thái khi Chúa Jêsus khởi sự công tác - Mai Đào
13 Tiểu sử Thánh Ca - Phan Gia
14 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
15 Sinh ra từ phần mộ - Mỹ Khánh Fleckner
16 Tin Tức - Vinh Bằng