Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)

Thơ: Xuân về - Bình Tú Ngọc

Đuốc Thiêng 99, tháng 02 năm 2009Xuân về trên khắp quê hương
Xuân về trên khắp phố phường đông vui
Xuân về kẻ ngược người xuôi
Cầu danh cầu lợi cho đời giàu sang

Xuân về ta hát ca vang
Tôn vinh Thượng Đế lòng tràn phước thiêng
Xuân về ta thấy bình yên
Không lo sợ, không ưu phiền như xưa

Xuân về lòng có Chúa chưa ?
May mắn phước hạnh Chúa thừa để ban
Xuân về mới mẽ tâm can
Khi lòng để Chúa bình an ngự vào

Xuân về thỏa nguyện biết bao
Đời ta có Chúa ngọt ngào vô biên
Xuân về đem đến ngạc nhiên
Cho ai tin nhân Chúa liền đó thôi

Xuân về mời bạn cùng tôi
Dâng lời ca tụng Ba Ngôi Chúa Trời
Xuân về mời bạn, bạn ơi
Ca ngợi Thiên Chúa đời đời không phai.

Đuốc Thiêng 99

01 Bao lâu? - ĐTPÂ
02 Thơ: Chúc Tết - Tiền Đăng
03 Năm mới: người mới - Mục sư Nguyễn Văn Bình
04 Thơ: Xuân về - Bình Tú Ngọc
05 Cuộn chỉ thời gian - Nguyễn Đình Bùi Thị
06 Mùa Xuân của Anh Hai Mít - Mai Đào
07 Thơ: Tết về thăm quê hương - Linh Quyền
08 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
09 Thơ: Sống kết quả - Bình Tú Ngọc
10 Thương lắm quê hương tôi - Bà Lê Văn Bắc
11 Thơ: Cảm thương - Võ Chánh Tiết
12 Xứ Do Thái khi Chúa Jêsus khởi sự công tác - Mai Đào
13 Tiểu sử Thánh Ca - Phan Gia
14 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
15 Sinh ra từ phần mộ - Mỹ Khánh Fleckner
16 Tin Tức - Vinh Bằng