Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)

Thơ: Sống kết quả - Bình Tú Ngọc

Đuốc Thiêng 99, tháng 02 năm 2009(Dựa theo Phúc Âm Giăng 15 :1-11)


Sống kết quả bằng cách nào đây nhỉ
Chúa dạy ta qua hình ảnh cây nho
Một loại cây có trái chín thơm tho
Rất quen thuộc của người Do Thái

Sống kết quả như nhánh nho có trái
Bám chặt vào trong gốc mãi mà thôi
Nếu ta cứ ở trong Chúa Ba Ngôi
Thì chắc chắn sẽ đơm bông kết quả

Để có thể sống vững vàng không ngã
Phải luôn luôn có lời Chúa trong ta
Vâng lời Ngài tránh mọi mối đường tà
Chúa vùa giúp ta sống đời phước hạnh

Mãi mãi ở trong tình yêu Đấng Thánh
Sự vui mừng thỏa mãn sẽ tràn tuôn
Trọn khoái lạc trước mặt Chúa luôn luôn (Thi thiên 16:1)
Đời ý nghĩa biết bao vì có Christ

Ước mong sao mỗi chúng ta khắng khít
Chúa trong ta, ta trong Chúa dài lâu
Dù cho bao nghịch cảnh với lo âu
Không rời Chúa dù một giây một phút

Không rời Chúa dù một giây một phút
Lệ thuộc Ngài trong mọi lúc mọi nơi
Sống kết quả cho Chúa suốt cuộc đời
Ngày Chúa đến ban thưởng mình được lãnh

Ước mong sao mỗi chúng ta một nhánh
Thật sum suê trái ngọt từ gốc nho
Thật sum suê trái ngọt bởi Chúa cho
Sống kết quả, Ngài dang chờ ta đó.


Đuốc Thiêng 99

01 Bao lâu? - ĐTPÂ
02 Thơ: Chúc Tết - Tiền Đăng
03 Năm mới: người mới - Mục sư Nguyễn Văn Bình
04 Thơ: Xuân về - Bình Tú Ngọc
05 Cuộn chỉ thời gian - Nguyễn Đình Bùi Thị
06 Mùa Xuân của Anh Hai Mít - Mai Đào
07 Thơ: Tết về thăm quê hương - Linh Quyền
08 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
09 Thơ: Sống kết quả - Bình Tú Ngọc
10 Thương lắm quê hương tôi - Bà Lê Văn Bắc
11 Thơ: Cảm thương - Võ Chánh Tiết
12 Xứ Do Thái khi Chúa Jêsus khởi sự công tác - Mai Đào
13 Tiểu sử Thánh Ca - Phan Gia
14 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
15 Sinh ra từ phần mộ - Mỹ Khánh Fleckner
16 Tin Tức - Vinh Bằng