Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)

Thơ: Cảm thương - Võ Chánh Tiết

Đuốc Thiêng 99, tháng 02 năm 2009
Đời người tội lỗi vấn vương
Cưu mang đau khổ trăm đường gian nan
Tình yêu Cứu Chúa thênh thang
Yêu người từ bỏ thiên đàng cao sang

Đành cam hạ giáng trần gian
Gánh thay tội ác vô vàn đau thương
Giê Xu thân nát máu tuôn
Thập hình gây cảm lệ tuôn Con Trới

Phụ thân xa lánh xa rồi…
Môn đồ bỏ trốn ôi thôi dứt tình
Vì yêu nhân thế điêu linh
Ngài ban sự sống cứu sinh mọi người.

Đuốc Thiêng 99

01 Bao lâu? - ĐTPÂ
02 Thơ: Chúc Tết - Tiền Đăng
03 Năm mới: người mới - Mục sư Nguyễn Văn Bình
04 Thơ: Xuân về - Bình Tú Ngọc
05 Cuộn chỉ thời gian - Nguyễn Đình Bùi Thị
06 Mùa Xuân của Anh Hai Mít - Mai Đào
07 Thơ: Tết về thăm quê hương - Linh Quyền
08 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
09 Thơ: Sống kết quả - Bình Tú Ngọc
10 Thương lắm quê hương tôi - Bà Lê Văn Bắc
11 Thơ: Cảm thương - Võ Chánh Tiết
12 Xứ Do Thái khi Chúa Jêsus khởi sự công tác - Mai Đào
13 Tiểu sử Thánh Ca - Phan Gia
14 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
15 Sinh ra từ phần mộ - Mỹ Khánh Fleckner
16 Tin Tức - Vinh Bằng