Đặc san báo Đuốc Thiêng - Chủ bút Mục sư Nguyễn Văn Bình

Khắc phụng bản năng - ĐTPÂ

Đuốc Thiêng 104, năm 2011


Trong khoa học kỹ thuật, người ta thường hay nói một tình trạng nào đó hoàn toàn được khắc phục hay là đã bị khống chế. Thật ra cả khoa học đều chỉ có một mục đích là khắc phục những khó khăn trong cuộc sống của con người. Tất nhiên cũng có những nhà nghiên cứu tìm tòi vì tò mò và muốn hiểu biết. Nhưng xét cho cùng, người ta vẫn còn mong đem những hiểu biết của mình mà góp phần vào việc cải thiện đời sống con người.

Tại sao đời người không giản dị như đời sống sinh vật hoàn toàn theo bản năng, không thắc mắc và cũng không cần đến khả năng khắc phục? Để trả lời câu hỏi nầy, thuyết tiến hóa bảo rằng loài người là sinh vật thượng đẳng nên mới khôn ngoan và biết phát minh sáng chế, trong khi đó các sinh vật vẫn còn ở mức hạ đẳng. Thật ra điều khác biệt giữa loài người và tất cả vũ trụ là con người biết cách khắc phục những khó khăn trong đời sống, còn tất cả các sinh vật khác trong vũ trụ chỉ sống theo bản năng.

Đặc quyền và khả năng khắc phục của con người đã được Thượng Đế ban cho không những chỉ để chế ngự thiên nhiên, nhưng còn là để hiểu biết và khai thác thiên nhiên nữa. Quan trọng hơn là hiểu biết về chính con người, chế ngự những bản năng của mình và khai thác những khả năng mình có. Đây chính là điều mà vũ trụ vạn vật không bao giờ làm nổi.

Hiểu biết về chính mình, chế ngự những bản năng của mình và khai thác những khả năng mình có cũng chính là mục đích của khoa học về con người nữa. Tuy nhiên trong ngành khoa học nầy có nhiều lãnh vực mà con người chưa khắc phục được. Con người vẫn chưa hiểu biết mình rõ rệt, và trong lãnh vực khắc phục và chế ngự bản năng thì con người gần như thất bại. Bằng chứng là tình trạng suy thoái của xã hội với tội ác tràn ngập. Hơn nữa, chính vì không chế ngự được bản năng mà việc hiểu biết về chính mình cũng không khắc phục được và việc khai thác khả năng cũng trở thành phục vụ cho bản năng mà thôi.

Loài người thật ra không thể nào khắc phục được bản năng vì đã tự làm mất cái quyền đó kể từ khi loài người lựa chọn làm điều sai và chống lại Thượng Đế, Đấng tạo ra tất cả. Loài người đã sống đau khổ vì không thể khắc phục, chế ngự được sức mạnh tội lỗi trong lòng người phát ra. Chúa Giê Xu đã nói rằng: «Từ trong lòng người sinh ra tư tưởng ác như giết người, ngoại tình, gian dâm, trộm cướp, dối trá, phỉ báng. Những thứ ấy làm dơ bẩn đời người». Nhưng Đức Chúa Giê Xu không đến thế gian nầy để phụ họa với loài người trong lời than vãn về tình trạng không thể khắc phục được của loài người. Chúa Giê Xu giáng thế vào đời đã chết thay cho tất cả để mở một con đường mới vào một cuộc sống mới. Trong cuộc sống mới nầy, con người lần đầu tiên sẽ hiểu được khắc phục tội lỗi nghĩa là gì. Vì thực ra, khi đến với Chúa Giê Xu bằng lòng tin, Ngài đã chiếm ngự đời sống của mỗi người và cuộc sống của người theo Chúa hoàn toàn do năng quyền của Chúa chế ngự. Chỉ một mình Chúa Giê Xu khắc phục được bản năng của con người và tất cả những gì từ lòng dạ loài người phát ra.

Quý vị muốn khắc phục đời sống mình không? Quý vị có thể đến với Chúa Giê Xu và nhờ Ngài thực hiện việc ấy cho quý vị.


Đuốc Thiêng 104

01 Khắc phụng bản năng - ĐTPÂ
02 Hãy cảm tạ Chúa  - Mục sư Nguyễn Văn Bình
03 Thơ: Kỷ niệm 100 năm Tin Lành Việt Nam - Trần Nguyên Lam Bửu
04 Lịch sử 100 năm Tin Lành Việt Nam (1/4) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
05 Thơ: 100 năm kỷ niệm Tin Lành đến Việt Nam - Đức Huy
06 Lịch sử 100 năm Tin Lành Việt Nam (2/4) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
07 Thơ: Tạ ơn Chúa 100 năm Tin Lành đến Việt Nam - Đức Huy
08 Lịch sử 100 năm Tin Lành Việt Nam (3/4) - Mục sư Trần Hữu Thành
09 Người nữ khôn ngoan - Bà MS Nguyễn Văn Bình
10 Lịch sử 100 năm Tin Lành Việt Nam (4/4) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
11 Nỗi lòng người đầy tớ Chúa - Bà Lê Văn Bắc
12 Một trăm năm Tin Lành đến Việt Nam - Mục sư Trần Hữu Thành
13 Thử hình dung con tàu Nôê của những ngày sắp đến - Dr Trương Hoàng Lâm
14 Tin Tức - Vinh Bằng
15 Thơ: Không tiếc, mãi yêu - Võ Chánh Tiết