Đặc san báo Đuốc Thiêng - Chủ bút Mục sư Nguyễn Văn Bình

Thơ: Tạ ơn Chúa 100 năm Tin Lành đến Việt Nam - Đức Huy

Đuốc Thiêng 104, năm 2011


Cơ đốc giáo đến Việt Nam
Trải qua thời đại lầm than vô cùng
Khi ngăn cách lúc tương phùng
Đạo Chúa bắt bớ nghìn trùng sá chi.

Tiên phong có những người đi
Dấn thân bởi Chúa cũng vì lý chân
Chúa giao phó chẳng ngại ngần
Xông pha bỏ hết bản thân cuộc đời.

Vì Tin Lành đến mọi nơi
Lấy lời Chúa để gọi mời nhân sinh
Tiếp nhận Giê Xu hồn linh
Được Chúa tha thứ tội tình xóa tan.

Tạ ơn Chúa lòng bao khoan
Cơ đốc giáo đến Việt Nam lâu dài
Trăm năm theo Chúa đổi thay
Muôn người được cứu thẳng ngay tâm lòng.

Tạ ơn Chúa bao hoài mong
Tin Lành lời Chúa giữ trong tâm hồn
Cơ đốc nhân quyết bảo tồn
Sao cho xứng đáng suy tôn Đạo Trời.

Trăm năm tình Chúa tuyệt vời
Quê hương đất Việt rạng ngời Đạo Cha
Quyết một lòng con thiết tha
Thờ tôn Chúa mãi chan hòa phỉ phu.

Tạ ơn Chúa Đấng Toàn chu
Sáng danh Cứu Chúa Giê Xu nhân hiền
Tạ ơn Chúa lòng vững bền
Nguyện bước theo Chúa khắp miền tận trung
.
 


Đuốc Thiêng 104

01 Khắc phụng bản năng - ĐTPÂ
02 Hãy cảm tạ Chúa - Mục sư Nguyễn Văn Bình
03 Thơ: Kỷ niệm 100 năm Tin Lành Việt Nam - Trần Nguyên Lam Bửu
04 Lịch sử 100 năm Tin Lành Việt Nam (1/4) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
05 Thơ: 100 năm kỷ niệm Tin Lành đến Việt Nam - Đức Huy
06 Lịch sử 100 năm Tin Lành Việt Nam (2/4) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
07 Thơ: Tạ ơn Chúa 100 năm Tin Lành đến Việt Nam - Đức Huy
08 Lịch sử 100 năm Tin Lành Việt Nam (3/4) - Mục sư Trần Hữu Thành
09 Người nữ khôn ngoan - Bà MS Nguyễn Văn Bình
10 Lịch sử 100 năm Tin Lành Việt Nam (4/4) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
11 Nỗi lòng người đầy tớ Chúa - Bà Lê Văn Bắc
12 Một trăm năm Tin Lành đến Việt Nam - Mục sư Trần Hữu Thành
13 Thử hình dung con tàu Nôê của những ngày sắp đến - Dr Trương Hoàng Lâm
14 Tin Tức - Vinh Bằng
15 Thơ: Không tiếc, mãi yêu - Võ Chánh Tiết