Đặc san báo Đuốc Thiêng - Chủ bút Mục sư Nguyễn Văn Bình

Thơ: 100 năm kỷ niệm Tin Lành đến Việt Nam (1911-2011) - Đức Huy

Đuốc Thiêng 104, năm 2011


Kỷ niệm Tin Lành đến Việt Nam
Quyền năng Lời Chúa được tuôn tràn
Bắc trung nam tận cùng muôn hướng
Đạo Chúa gieo trồng kinh sử tham.

Kỷ niệm Tin Lành Cơ đốc nhân
Lời Cha chí ái phước vô ngần
Khổ công từng trải không nao núng
Giáo sĩ xông pha quyết tảo tần.

Kỷ niệm Tin Lành lòng khắc sâu
Lời Cha yêu dấu chẳng phai mầu
Lời Cha xây đắp hồn tâm mạnh
Linh lực do ơn mãi nguyện cầu.

Kỷ niệm Tin Lành lòng chứa chan
Đạo Kinh Thánh ý Chúa tuôn tràn
Trăm năm một quãng thời gian được
Khơi dậy tâm hồn ơn Chúa ban.

Kỷ niệm Tin Lành đến nước Nam
Trăm năm bền vững Đạo chu toàn
Trăm năm mở rộng thêm bờ cõi
Chân bước xa gần được ủi an.

Kỷ niệm Tin Lành lòng sướng vui
Con dân của Chúa dạ bùi ngùi
Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi hỡi:
Con hứa việc Ngài chẳng thoái lui
.
 


Đuốc Thiêng 104

01 Khắc phụng bản năng - ĐTPÂ
02 Hãy cảm tạ Chúa - Mục sư Nguyễn Văn Bình
03 Thơ: Kỷ niệm 100 năm Tin Lành Việt Nam - Trần Nguyên Lam Bửu
04 Lịch sử 100 năm Tin Lành Việt Nam (1/4) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
05 Thơ: 100 năm kỷ niệm Tin Lành đến Việt Nam - Đức Huy
06 Lịch sử 100 năm Tin Lành Việt Nam (2/4) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
07 Thơ: Tạ ơn Chúa 100 năm Tin Lành đến Việt Nam - Đức Huy
08 Lịch sử 100 năm Tin Lành Việt Nam (3/4) - Mục sư Trần Hữu Thành
09 Người nữ khôn ngoan - Bà MS Nguyễn Văn Bình
10 Lịch sử 100 năm Tin Lành Việt Nam (4/4) - Mục sư Nguyễn Văn Bình
11 Nỗi lòng người đầy tớ Chúa - Bà Lê Văn Bắc
12 Một trăm năm Tin Lành đến Việt Nam - Mục sư Trần Hữu Thành
13 Thử hình dung con tàu Nôê của những ngày sắp đến - Dr Trương Hoàng Lâm
14 Tin Tức - Vinh Bằng
15 Thơ: Không tiếc, mãi yêu - Võ Chánh Tiết